Změna parkovacího režimu na Praze13

4. 6. 2017
verejne projednani praha13

Dne 15.5. 2017 se konalo veřejné projednání na téma „Zřízení parkovacích stání s parkovacím kotoučem na vybraných lokalitách Prahy 13.“ Radnice se po dlouhé době rozhodla zeptat občanů na jejich názor ohledně důležitého rozhodnutí. Tomu odpovídala i hojná účast, padesáti občanů.

Záměr byl představen velmi rozpačitě a rozporuplně. Na jedné straně bylo prezentováno video s podrobnou instruktáží jak si na palubní desku automobilu položit parkovací kotouč. Na straně druhé nebylo přesně vyčísleno množství parkovacích míst, kterých se tento režim stání mohl dotknout. Tato čísla se dozvídáme až v červnovém STOPu.

Zřízení několika krátkodobých parkovacích míst u pošt Hábova a v Petržílkově ulici považuji za rozumné. Před poliklinikou Lípa však nesouhlasím s dvaačtyřiceti místy. Poloviční množství by mělo na zkoušku stačit a po vyhodnocení za půl roku by se mohlo zrevidovat.

Pravicová komunální politika praxi.

 Můj příspěvek v diskuzi se věnoval konkrétně zřízení parkovacího stání před OC Lužiny. Je pro mne velice zarážející, že městská část chce zřídit přibližně 70 krátkodobých parkovacích míst pro obchodní centrum. Vždyť proti plánům této obchodní společnosti vystavět po bocích OC několik bytových domů bojují snad celé Lužiny, již několik let. Obchodní centrum má své vlastní parkoviště pro návštěvníky. Kdyby kapacitně nestačilo tak má možnost si ho rozšířit a přidat například jedno patro. Radnice by neměla pod záminkou dostupnosti služeb vytvářet parkovací plochy pro soukromé subjekty a rušit parkovací místa pro rezidenty. V červnovém STOPu snížili plánované parkovací plochy před OC Lužiny na 15 až 33. I to je však pro mne nepřijatelné.

V diskuzi vystoupilo minimálně 25 občanů se svými podněty. Občané kritizovali například nekoncepční chování úřadu k parkování či nepružné odtahování nepojízdných vraků. Zápis s veřejného projednání je k dispozici i na našem webu praha5.kscm.cz .

 

                     

Autor: 
Luboš Petříček, DiS.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13