Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 (12.4.2017)

13. 4. 2017

Spíše pracovní. Jediným sporným bodem byl návrh zelených a pirátů na změnu usnesení rady MČ Praha 13 ve věci připomínkování směny pozemku hlavním městem v místech, které podle územního plánu patří zeleni, ale o které se uchází soukromý investor. Hlavní město Praha chce za ně získat pozemky pod komunikacemi. Radní Prahy 13 souhlasili se směnou za podmínky, že tam zůstane zachována parková úprava. Zeleným a pirátům se to zdálo málo, připravili a předložili návrh na změnu usnesení rady na důrazný nesouhlas s uvažovanou směnou. Radní na mimořádné radě zesílili podmíněnost svého souhlasu podmínkou, že hlavní město učiní vše pro zachování stávající zeleněna oněch pozemcích. Dilema je ve skutečnosti, že se vedení Prahy často neohlíží na zájmy a potřeby svých městských částí a tak tomu může být snadno i v tomto případě. Připočteme-li špatné nové stavební předpisy (nařizují zahušťovat výstavbu v sídlištích), přípravu špatného a nezákonného metropolitního plánu Prahy (obojí v režii zelených na hlavním městě Praze) a čerstvě Ministerstvem pro místní rozvoj a poslanci zdevastovaný zákon o územním plánování a stavebním řádu, je čeho se obávat. Návrh pirátů a zelených jsme přesto podpořili. 7 hlasů pro něj ale zdaleka nestačilo, takže zůstalo u usnesení mimořádné rady MČ Prahy 13.

Závěrečný účet Prahy 13 za rok 2016

Zásadním bodem byl závěrečný účet Prahy 13 za rok 2016. Hospodaření se vyvíjelo zhruba podle schváleného rozpočtu s výjimkou skutečnosti, že realizace Domu pro seniory a tím i platby za jeho pořizování se opozdily a v roce 2016 byly blízké nule. Hospodaření Prahy 13 skončilo účetně aktivem, ale reálně je skrytě deficitní, protože Praha 13 musela opět část svých i provozních potřeb pokrývat ze svých rezerv. Na běžný provoz musela z rezerv uvolnit asi 9 mil. Kč. V účtu jsou i další problémy. Asi 49 mil. Kč dotací musí Praha 13 vrátit hlavnímu městu, protože je nestačila vyčerpat. Snad nám budou opět přiděleny. Také některé základní a mateřské školy vrací část dotací pro nečerpání, byť jim nejspíš chybí. Za podivné považuji nečerpání dotací třemi základními školami na akci My a příroda kolem nás. Většina základních škol a mateřských školek i nadále plánuje velmi nízké a někdy i nulové materiální náklady a náklady na údržbu a opravy a pak jsou nuceni přistupovat k rozsáhlým korekcím. Komplikují si tím přinejmenším život.

V roce 2016 se poprvé objevila možnost dotací na obědy dětem z chudých rodin. Bohužel její čerpání bylo velmi nízké. Dotace z Úřadu práce z roku 2015 nebyla čerpána ani v roce 2016. Ptal jsem se, proč odbor právní zvyšoval svůj neinvestiční příspěvek na 191 %, na jaké případy? Z hlediska výdajů zůstává problém existence sedmi uvolněných předsedů výborů. Vznesl jsem i dotaz, co brání pojmout rozpočet na rok 2018 jako participativní. Odpověď na dotazy dostanu prý písemně. Nikdo jiný dotazy neměl, což je u tak velkého a zásadního materiálu překvapením. I při dílčích připomínkách nebyl důvod účet nepodpořit.

U rozpočtových změn za únor a březen se dotazoval kolega Petříček na přesun prostředků pro vybudování přechodů pro chodce v ulici K Vidouli a na Lužinském náměstí. 850 tis. za namalování přechodů se to zdálo přespříliš. Starosta k tomu doplnil, že je potřeba ještě 700 tis. od magistrátu a bez těchto prostředků se ani nezačne s úpravami (v rámci akce Bezpečně do školy). Druhý dotaz směřoval k nákupu nového automobilu pro Rekreační objekt Kozel, celková částka nebyla z materiálu zřejmá. Nakonec jsme se dozvěděli, že se nakoupilo za 400 tisíc z bazaru.

Věcná břemena, případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku a drobné dotace prošly hladce. Ty na sociální oblast by podle našeho názoru měly být vyšší.

Smlouvu o předkupním právu a smlouvu o zástavním právu jsme s Lubošem uvítali. Totiž, dosud na pozemku vázlo zástavní právo, které ale bylo nedávno vymazáno. Před hlasováním jsem se ptal, zda formulace „ruší se všechny předchozí smlouvy“ nepředstavuje problém ve vztahu k výchozí, základní smlouvě. Vedoucí právníků pan Prošek nás ujistil, že nikoliv. Návrhy obou smluv jsme podpořili.

V interpelacích jsem se tlumočil stížnost na problém vraků, hyzdících parkoviště a zabírajících parkovací místa. Jejich odstraňování je podle šéfa městské policie na Praze 13 pana Svobody úředně náročný proces. Pokud jde o množství děr v silnicích, tahá Praha 13 za krátký konec provazu. Technická správa komunikací své úkoly v údržbě a opravách silnic nejen na Praze 13 dlouhodobě nezvládá.

Lubošovi interpelace směřovali na parkovací kotouče. Místostarosta Jaroš slíbil, že na radnici bude k dispozici dostatečné množství parkovacích kotoučů. Občané s trvalým bydlištěm v Praze 13 si je mohou vyzvednou zdarma na informacích. Po druhé interpelaci na posílení bezpečnosti občanů Třebonic, jsme byli ujištěni, že se pro to udělá vše, co bude v silách Městské Policie.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
ZO - 1304