Urbanismus Prahy 13

6. 4. 2017

Praha 13 – Jihozápadní město je jedním z nejmladších a urbanisticky nejpovedenějších pražských sídlišť. Jeho tvůrcem a hlavním projektantem je Ing. Arch. Ivo Oberstein, který v roce 1968 zvítězil v anonymní soutěži Obce českých architektů na projekt našeho sídliště.

Svým projektem vnesl Ing. Oberstein do architektury našeho sídliště řadu nových prvků při maximálním respektování charakteru krajiny. Ke zmíněným prvkům patří rondelové uspořádání domů a vytvoření zóny klidu, odpočinku a dětské zábavy uvnitř rondelu. Dalším prvkem je průběžná dopravní osa v podobě linie metra B s 5 stanicemi a dlouhým nadzemním úsekem, což umožňuje rychlé dopravní spojení s okolím i centrem města. Projektem byla také zabezpečena dostatečná občanská, obchodní, školská a zdravotní infrastruktura sídliště.

Výstavba Jihozápadního města trvala od konce 70. Let do počátku 90. Let, tj. cca 15 roků. Při provádění výkopových prací byly na některých místech objeveny pozůstatky starého osídlení z doby bronzové i mladší doby kamenné, což odrážejí názvy některých ulic : Bronzová, Amforová, Archeologická. Za celoživotní projekční, urbanistickou a architektonickou tvorbu byla Ing. Arch. Obersteinovi udělena v roce 2013 Národní cena za architekturu.

Praha 13 je jednou z 9 městských částí obvodu Prahy 5 a svou rozlohou 1600 ha, tj. 16 km2 a počtem obyvatel přes 56 tisíc dosahuje velikosti menšího krajského města ( Karlovy Vary, Jihlava,Zlín). Usilujeme v dalším vývoji našeho sídliště o to, aby se zkrášloval jeho vzhled a zvyšoval komfort bydlení, ale aby nedocházelo k zahušťování výstavby a k omezování životního standardu.

Fotogalerie

PRAHA13_urbanismus
Praha13_KSCM
Praha13_komuniste
Autor: 
Ing. Bořivoj Delong CSc.
Zdroj: 
ZO - 1304