Ukliďme Česko Praha 13

12. 4. 2017
Uklidme_Cesko_P13 Petříček

Akce „Ukliďme Česko“ se na Praze 13 zúčastnilo 5 skupin. Do organizace úklidu na Haldě jsem se zapojil v rámci Spolku Makču Pikču – Zelený kopec z.s. Sešlo se zde 28 účastníků dospělých a 4 děti. Za dopoledne jsme sesbírali přibližně jednu tunu odpadků a z toho čtvrtinu vytřídili. Od jedenácté hodiny bylo pro účastníky zajištěno pohoštění. Zajímavý byl nález použitých jehel od narkomanů, které jsem po akci odevzdal Městské Policii. Odvoz odpadků pro nás zajistil odbor Životního prostředí naší MČ.

Po delším čase bylo příjemné se setkat s občany, kteří jsou ochotni dobrovolně se zapojit do zvelebování svého okolí. Co již příjemné není je stav ve kterém se Makču nachází. Odhadem bude potřeba ještě 5 let, než se podaří celý prostor vyčistit na únosnou mez. Nepočítám ani s tím, že lidé zde budou nadále bezohledně odhazovat odpadky a vytvářet černé skládky.

                                                                                                                                    Luboš Petříček, DiS.

Ještě k akci: „Ukliďme Česko“

Jak už bylo v Halo n. uvedeno, 3. ročník akce Ukliďme Česko z 8. dubna 2017 navazuje na dlouhodobou tradici z let socialismu, známou jako „jarní železné soboty“. Znal jsem ji ale i v dalších podobách, například turistická hry: „Co do lesa nepatří“ ad. Množství sebraného odpadu si jejich původci rozhodně za rámeček nedají, za reálného socialismu stejně jako dnes, byť legislativa je dnes mnohem lepší. Byli to polistopadoví vládci České republiky, kteří idiotským zákonem o 40 letech temna dali na pranýř celou minulost a snažili se skoncovat se vším dobrým i špatným z dob reálného socialismu. Dobrovolná bezplatná práce pro společnost se stala též „zločinem komunismu“ a odvažovali se jí jen na venkově, daleko od mediálních štváčů, kde všichni byli srozuměni s tím, že co si neudělají, to mít nebudou. Muselo uplynout čtvrt století, aby se k podobné akci, samozřejmě pod jiným názvem, začali slušní občané ve městech vracet.

Odpoledne téhož dne jsem procházel Divokou Šárku. Zatímco na řadě míst Česka někteří občané dobrovolně zadarmo uklízeli, tam se asi 50občanů a občanek více národností vrhlo na porost česneku medvědího a jednotlivé rostlinky i jejich skupinky zuřivě vyrývali a dávali do přivezených tašek. Když je někdo fotil, smáli se mu do očí. Poslal jsem pár takových fotek na příslušné oddělení magistrátu. Zřejmě jsem je příliš nepotěšil. Vymahatelnost zákona o ochraně přírody a krajiny zůstává v Česku nízká. Bude-li to tak ale dál pokračovat, česnek medvědí zmizí i z Divoké Šárky.

                                                                                                                                     Ing. Jan Zeman, CSc.

Fotogalerie

Uklidme_cesko_Praha13
Autor: 
Luboš Petříček, DiS. ; Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
ZO - 1304