Vladimír Chaloupka

Ing. Vladimír Chaloupka

Místopředseda OV Praha 5
Člen VV OV PRAHA 5