Jaké bylo zastupitelstvo MČ PRAHA 13 ( 15.2.2017)

16. 2. 2017

Celkem vzato, spíše méně náročné. Prvním bodem byla volby zastupitele ČSSD Štěpána Hošny za neuvolněného člena rady po radním Ludvíkovi, který na funkci rezignoval po té, co se stal ministrem zdravotnictví ČR. Zeptal jsem se ho, jak to bude zvládat (účast na radě nemá příliš dobrou). Po ujištění, že si zreorganizoval časový rozvrh v práci, aby práci v radě stíhal, jsme ho též podpořili.

Asi nejzajímavějším materiálem byl rozpočtový výhled prahy 13 na léta 2018-22. Zpracován byl podle předepsané osnovy a podstatně podrobněji, než je praxí na hlavním městě. Zatímco rozpočtový výhled Prahy 13 pro roky 2018-19 je přijatelný, protože situaci nezhoršuje, v roce 2020 nastává zlom podstatně k horšímu. A to přesto, že budou ukončeny splátky firmě ENESSA za instalaci plynových kotlů na základních školách a mateřských školkách Prahy 13 a v důsledku toho se budou moci významně snížit investice do škol a školek. Základním důvodem neutěšeného rozpočtového výhledu Prahy 13 od roku 2020 je vyčerpanost finančních rezerv Prahy 13 z minulých privatizací bytového fondu při trvajícímu zjevně nedostatečném financování Prahy 13 ze strany státu a hlavního města Prahy. Uvažované škrty v oblasti příspěvků na provoz základních a mateřských škol, kultury, tělovýchovy a sportu a ochrany životního prostředí považujeme za vážný problém. Protože zde jde jen o výhled, nikoliv o konkrétní likvidační rozpočet, podpořili jsme jej.

Hladce prošly rozpočtové změny za měsíc prosince 3 a za leden. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci SK ATKIS Praha jsme podpořili (podpora sportu), u žádosti o podporu plavecké škole jsme se zdrželi, protože jde o soukromý komerční projekt.

Hladce prošla i věcná břemena a prodej pozemků.

Velkou diskusi rozpoutali zelení zastupitelé kolem strategického rámce MAP do roku 2023, investiční priority našich škol a školek. Schválení tohoto dokumentu je podmínkou možnosti úspěšně žádat o státní dotace. Je pravda, že sepsané potřeby mnohonásobně převyšují zdroje. Je pravda též, že není důvod si uzavírat cestu ke kterýmkoliv možným dotacím. Zdá se, že tuto elementární věc zelení, zvláště pak Zuzana Drhová, nebyli s to pochopit. Materiál jsme (KSČM) samozřejmě podpořili.

Náročným bodem mohlo být seznámení s výsledky kontroly magistrátu Prahy v oblasti dodržování zákona č 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Zastupitel pirát Murňák žádal v září 2015 poskytnutí zvukového záznamu zářiového zastupitelstva. Marně. Prý byl skartován. Následovalo jeho odvolání, resp. dlouhá tahanice. Zkoušel jsem do řešení problému zapojit kontrolní výbor zastupitelstva, ale nepodařilo se mně přesvědčit ostatní členy, aby byl zařazen na pořad jednání kontrolního výboru. Prý ať se to řádně vyřídí právní cestou. Tak se to „vyřizovalo“ plných 17 měsíců. Příslušné složky radnice Prahy 13 si to za rámeček určitě nedají. Nakonec se našla kopie záznamu a zastupitel Murňák byl uspokojen. Následně byla mírně zpřesněna směrnice starosty o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Murňák se ale spokojil s tím, že záznam získal a že se výsledky magistrátní kontroly projednali na zastupitelstvu Prahy 13.

Interpeloval jsem stížnost občanky Lužin na zápach z restaurace v obchodním centru Lužiny (snad z tamního minipivovaru), stav přípravy vodní plochy s možností koupání západně od Velké Ohrady (příprava prý pokračuje) a možnost zřízení stanice na měření imisí poblíž Jeremiášovy ulice, protože stávající stanice Lužiny, reálně na okraji Centrálního parku, má vysloveně pozaďový charakter a řadu škodlivin neměří. Přesto na ní bývají překročeny imisní limity pro tuhé emise PM10. Na první a třetí interpelaci bude odpovězeno písemně do 30 dnů. 

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
MO Praha 13