Mimořádné Zastupitelstvo Prahy 13

17. 12. 2021

Mimořádné zastupitelstvo Městské části Praha 13, konané dne 17. prosince 2021, mělo v zásadě jediný bod – návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2022 (dál návrh rozpočtu), dále bod různé.

Návrh rozpočtu byl relativně standardní, byť negativně ovlivněný pokračující koronavirovou pandemií a tradiční lakotou státního rozpočtu (zvyšující se potřeby přenesené státní správy nehradí buď vůbec, nebo jen z menší části) a zejména rozpočtu hlavního města Prahy vůči všem městským částem Prahy, nejen vůči Praze 13. Spíše jde o návrh udržovacího rozpočtu.

Když jsem se jako občan pozastavil nad návrhem mírně snížit příspěvky na provoz základních a mateřských škol v podmínkách citelné inflace (za listopad 2021 proti listopadu 2020 dosáhla v ČR 6 %, což rozhodně není málo),starosta pan Vodrážka (ODS) mimo jiné upozornil, že zatímco stát dává na provozní náklady škol na žáka a rok hlavnímu městu 30 000 Kč, městské části od hlavního města dostávají jen asi 3 000 Kč na žáka a rok. Na inflaci se významně podílí rostoucí cena zemního plynu, která se přímo promítají do provozních nákladů nejen škol a školek. Připustil, že se může stát, že vedení Prahy 13 nedofinancování škol a školek bude muset v příštím roce řešit.

Příjmy a výdaje MČ Praha 13 na rok 2022 jsou rozpočtovány ve výši 448,2 mil. Kč. Na investice má jít 42,4 mil. Kč. Určitě to není dost, na druhé straně lepší něco než nic. Rozpočet je účetně vyrovnaný, ale skrytě deficitní, protože část potřeb bude (opět) kryta z minulých rezerv Prahy 13, na hlavní činnost ve výši 56 mil. Kč. Při skutečném čerpání rozpočtu na rok 2021 k 17. 12. 2021ve výši jen 54 % (skutečnost bude nejspíš vyšší, nejvyšší výdaje bývají v prosinci),ale může nakonec být i reálně aktivní. Na výdajích se nejvíce podílí státní správa a samospráva a školství (zhruba po třetinách). Problém většiny kapitol a paragrafů je, že jsou nominálně na úrovni roku 2021, což při rostoucích cenách znamená citelné reálné snížení.

Jako občan jsem interpeloval další odklad rekonstrukce školní kuchyně v základní škole v ulici Janského.Podle starosty si ji městská část nemůže pro nedostatečné zdroje dovolit a dotaci se dosud sehnat nepodařilo, ale dál ji vedení Prahy 13 shání.

Žádal jsem o vysvětlení předpokládaného financování dostavby Lukáše v rámci Střediska sociálních služeb na Praze 13. Hrubá stavba je hotová, ale nezbytné inženýrské sítě, nábytek a další vybavení budou jistě stát dost. Prý je to v položce 7 mil. Kč investic, která podle návrhu rozpočtu působí dojmem na dofinancování hrubé stavby přístavby Lukáše. Prý je jen vysvětlivka v důvodové zprávě nedostatečná.

Boj o Kozla

Opozice byla na zastupitelstvu sice oslabená (tentokrát chyběli po jednom z pirátů, zelených a TOP-09), což ale nebránilo pirátům Vaverkovi a Kolářovi se pustit do zpochybňování existence rekreačního objektu Kozel v Krkonoších. Praha 13 ho chce také v roce 2022 dotovat částkou 800 000 Kč na provoz a na jeho opravy chce vynaložit 2,6 mil. Kč. Má jít zejména o výměnu oken, jež by měla také snížit náklady na vytápění a o rekonstrukci opěrné zdi, která hrozí sesutím. Tyto investice jsou zřejmě nezbytné.

Na začátku Kozla bylo podivné rozhodnutí hlavního města Prahy zrušit svou školu v přírodě v Jetřichovicích v Českém Švýcarsku. Důvod byl uváděn jen jeden, jinak rozhazovační radní hlavního města se rozhodli šetřit na dětech. Některé velké městské části Prahy včetně Prahy 13 na toto rozhodnutí reagovali pořízením si vlastních objektů pro školy v přírodě. Upřímně řečeno, neviděl jsem to na počátku dvakrát dobře, nejen vzhledem k možnosti změny na radnici Prahy 13. Objekt Kozel byl Prahou 13 zakoupen, zásadně modernizován, později rozšířen o nový Kozel 2 a provozován pro potřeby škol v přírodě s tím, že v době nevyužití pro školy v přírodě sloužil i k ubytování zájemců z Prahy 13 i mimo ni. Samozřejmě, stálo to dost peněz a provoz se neobešel bez každoročních dotací i před koronavirovou pandemií, jinak by cena škol v přírodě mohla být pro mnoho rodičů neúnosná. Se zájmem žactva či spíš rodičů žactva o školy v přírodě je to různé. Nejchudší rodiče nejsou s to dětem školu v přírodě zaplatit i při citelně zvýhodněných cenách, někteří bohatí rodiče nepustí své děti na školu v přírodě do objektu jako je nikoliv luxusní Kozel, někteří rodiče se o své děti bojí, další zmaří virová a jiná onemocnění, v létě a kolem vánoc jsou prázdniny. Účast žáků na škole v přírodě je tradičně dobrovolná.

Nutnost provoz Kozla a později Kozlů dotovat se svého času nelíbilo zastupitelům TOP-09, nyní zastupitelům z řad pirátů. Je dobře, že snahy pirátů zrušit Kozel neuspěly.

Nakonec byl rozpočet Prahy 13 na rok 2022 schválen 23 hlasy poslanců koalice + TOP-09. Zelení se zdrželi a piráti hlasovali proti návrhu rozpočtu. V roce 2022 se tak Praha 13, na rozdíl od státu, vyhne rozpočtovému provizoriu.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13