Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 8. prosince 2021?

9. 12. 2021

Konalo se opět za přísných karanténních opatření. Pozměnilo se složení zastupitelstva. Za odstoupivší paní Nekolovou složil zastupitelský slib Roman Michl (oba ODS).

Čtyři pirátští zastupitelé nebyli přítomni.

Vcelku hladce prošel rozbor hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí. MČ Praha 13 hospodaří se ziskem asi 70 mil. Kč, jinak řečeno, výdajová stránka hospodaření se nenaplňuje. Otázkou je, do jaké míry tato skutečnost jde na úkor rozvoje Prahy 13 a dalších činností radnice. Samozřejmě, řadu činností i nadále blokuje pokračující koronavirová pandemie. Hladce prošly i rozpočtové změny za srpen až říjen a změny finančního plánu zdaňované činnosti. Piráti a zelení tyto body opět nepodpořili, aniž by vyjádřili věcné výhrady.

Půl hodiny zabralo mlácení prázdné slámy ze strany pirátských zastupitelů Koláře a Hrdličky v bodě rozpočtové provizorium. Snahu vedení Prahy 13 schválit ještě letos řádný rozpočet se jim nezamlouval ani trochu, prý radši rozpočtové provizorium. Vedení Prahy 13 prosadilo jak provizorium, tak mimořádné zastupitelstvo na pátek 17. prosince. Tedy, pokud den předtím hlavní město svůj rozpočet neschválí, bude zrušeno.

Vcelku hladce prošla dotace Kulturnímu domu Mlejn na příští rok 2022. Nejzajímavějším bodem byl Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13. Zelená zastupitelka Drhová jistě právem kritizovala absenci bytové politiky. Starosta Vodrážka konstatoval, že možnosti Prahy 13 jsou velmi malé a dál se zmenšují, jak ubývají možné pozemky. Státní bytová politika i nadále chybí.

Dodatek č. 9 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 13 omezuje dálkovou účast zastupitelů v karanténě na dobu nouzového stavu. Kolik sporů, většinou charakteru mlácení prázdné slámy, již nouzový stav vyvolal. V sousedním Polsku uplatňují mnohem pružnější „stav epidemie“, Také zde piráti Hrdlička a Kolář mlátili prázdnou slámu. Zřejmě by rádi se zastupitelstva účastnili pouze na dálku. Že taková účast nemůže být plnohodnotná? Prý co na tom, hlavní je internet a podobná nová technika.

V dotazech a interpelacích jsem byl jediný. Jako občas jsem se ptal na tristní stav oprav chodníku od konečné autobusu Velká Ohrada vnitroblokem směrem k poště. Odstranili asfalt, nechali dva týdny, pak dali asfalt nový. O kus dál odstranili asfalt a již měsíc nechávají beton. Že se to lidem nelíbí, netřeba zdůrazňovat. Odpověď pana starosty byla vyhýbavá.

 

 

 

 

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13