Začne napřesrok zásadní modernizace Buštěhradky?

18. 10. 2021

Otazník je na místě, a to nejen v souvislosti se škrtací mánií pravděpodobné nové vlády české pravice. Totiž, modernizace důležité příměstské trati č. 120 Praha Masarykovo nádraží – Hostivice – Kladno má již asi 20 let zpoždění.

O toto vysoké zpoždění se nejvíce zasloužil starosta Prahy 6 v letech 1998-2002 a primátor Prahy v letech 2002-10 Pavel Bém (ODS), který své politické body získával mimo jiné blokováním této velmi potřebné dopravní stavby na bázi kontroverzní, jím organizované občanské iniciativy „Chceme metro, ne rychlodráhu!“ Předstírali ochranu životního prostředí, ale reálně prosazovali alternativu - záplavu aut a jí vyvolávané vysoké zamoření exhalacemi a hlukem z aut v přilehlých, hustě osídlených územích, zvláště pak na Praze 6, ale také na Praze 7, v Hostivicích, na Kladně a na dalších místech při trase.

Bémovi to nerozmluvil ani jeho tehdejší spolustraník, modrý hejtman Středočeského kraje Petr Bendl. Před volbami sliboval Buštěhradku modernizovat, což umožní zrychlení dopravy z Kladna do Prahy a obráceně z 53 minut na méně než půl hodiny a zvýšení počtu cestujících ze sedmi na 27 tisíc cestujících za den, převážně na úkor přebujelé a ekologicky značně závadné autobusové a individuální automobilové dopravy. Vysoký dopravní i ekologický přínos nabízí i odbočka na letiště Praha Ruzyně z nádraží Ruzyně, resp. z centra Prahy.

Buštěhradka patří dlouhodobě k nejzatíženějším jednokolejným železničním tratím v ČR, byť doprava po této poněkud zchátralé trati je pomalá a konkurence dvou dálnic vedoucí v její blízkosti veliká. Dávno neprošla generálkou, o druhé koleji, elektrifikaci či moderním zabezpečovacím zařízením si může nechat tak leda zdát, podobně o chybějících železničních zastávkách. Navíc růst letecké dopravy na letišti Praha Ruzyně si zhruba od roku 2000 žádá jeho napojení na osobní železniční dopravu. Nová trať na Letiště se má na nádraží Praha Ruzyně napojit na Buštěhradku.

Proti původnímu projektu PRAK (kolem roku 2000) zdražil současný projekt o přibližně 20 mld. Kč na asi 40 mld. Kč. Rozdíl zaplatí daňový poplatník, kdo jiný. Jen zčásti lze zdražení vysvětlit inflací a zlepšením projektu - odstraněním úrovňových křížení nové trati v Praze. Z nové zastávky Veletržní má vést modernizovaná Buštěhradka tunely do zastávky Hradčanská a po té na nádraží Veleslavín. Značný pokrok tunelovací techniky tlumí enormní zdražení z důvodu náhrady povrchového vedení tratě tunelovým. Stávající zdražování stavebních prací může způsobit, že cena modernizace Buštěhradky bude ještě vyšší.

Už projekt PRAK předpokládal optimalizaci zastavování vlaků, tj. přesun zastavování z Prahy Bubnů ke stanici metra Vltavská a z P. Dejvice ke stanici metra Hradčanská, nové zastávky P. Veletržní, P. Dlouhá Míle, P. Letiště Ruzyně a Pletený Újezd, obnovu zrušené zastávky P. Liboc, nahrazení nádraží Unhošť zastávkou Malé Přitočno a napřímení tratí mezi stávajícími nádražími Kladno hlavní a Unhošť. Zastavování vlaků v nejmenovaných stanicích a zastávkách se nemá měnit nebo se počítá s drobnými změnami polohy blíže k cestujícím.

Překážky na straně Prahy způsobily, že Správa železnic vypsala jako první výběrové řízení na stavitele kladenské části Buštěhradky z Kladna hlavní do Kladna Ostrovce. Stavět se má začít v příštím roce. Celá Buštěhradka má být zmodernizována do roku 2029. Kéž by…

Totiž, zatím byl na Buštěhradce rekonstruován je Negrelliho viadukt, jež je ale na prvním místě součástí koridorové kralupské dráhy.

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13