Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 8. září 2021?

11. 9. 2021

Zastupitelstvo Městské části Praha 13, konané dne 8. září 2021, bylo tak trochu předvolební. Ne úplně. Například Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za první pololetí nestál nikomu ze zastupitelů za diskusi (?!). Je pravda, že hospodaření vykazovalo i k 7. září nezvykle vysoký přebytek. Je to jistě lepší, než schodek. Jako občan Prahy 13 jsem tuto anomálii nadhodil s tím, že ji sotva vysvětlíme pokračující covidovou krizí. Podle starosty pana Vodrážky (ODS) největší výdaje přichází až ve 4. čtvrtletí. Bez diskuse prošly i rozpočtové změny. Ač neměli připomínky, zastupitelé za piráty a zelené se v obou případech zdrželi.

Velká diskuse se vedla kolem Místní agendy 21. Do kritérií bylo zařazeno také problematické kritérium počet účastníků z řad občanů Prahy 13 na veřejných slyšeních. Ta byla samozřejmě nízká. Jednak se mnohá veřejná slyšení nekonala vzhledem k pandemii koronaviru, jednak se mnozí s ohledem na riziko koronavirus chytnout zbylých veřejných slyšení neúčastnili. Ale chápu, před volbami je každá možnost kritiky vítaná.

Terminál Nové Butovice?

Lítá bitva proběhla kolem návrhu na pořízení změny územního plánu v lokalitě dopravní terminál Nové Butovice. Změna územního plánu je složitá procedura se silně nejistým výsledkem. Zde šlo o úvodní kolo, zda se námětem Dopravního podniku hlavního města Prahy a investorské společnosti Trigema mají příslušné orgány hlavního města Prahy vůbec zabývat. Jestli jsem správně rozuměl, Trigema chce postavit na zbylém volném místě jeden větší dům s byty. Dopravní podnik kromě rekonstrukce stanice metra a stávajícího terminálu chce na místo stávajícího přízemního objektu postavit objekt nový se dvěma patry, kde by se provozovaly obchody a služby. Zřejmě jde o málo konfliktní změnu územního plánu Prahy, na rozdíl od připravované stavby mrakodrapu u západního vestibulu téže stanice metra Nové Butovice, nejvyššího v Praze. Ten ale umožňuje již současný územní plán Prahy.

Pirátům vadila zejména malá konkrétnost projektu (těžko zde čekat víc), spor se vedl o pojem sociální bydlení versus ubytovna (obojí zákon vymezuje), a o bytovou politiku Prahy 13, hlavního města a ČR. Starosta Vodrážka argumentoval, že stav bydlení v Praze je velmi zlý, že možnost opatřit se byt se stala nedostupnou i pro střední vrstvy občanů. Onen Trigemou uvažovaný objekt by mohl alespoň trošku neutěšenou situaci zmírnit. Na požadavek chtít jistý podíl sociálních bytů připomněl neúspěšné úsilí hlavního města na Černém Mostě, kde další požadavky hlavního města zvýšily stavební náklady na metr čtvereční ostatních (komerčních) bytů na plných 78 000 Kč / metr čtvereční, z čehož prý byla zděšená i odpovědná radní paní Marvanová. Za tři roky vedení Prahy včele s pirátským primátorem Hřibem nedokázalo v bytové oblasti udělat nic, co by stálo za zmínku.

Diskuse se stávala bizarní. Místostarosta Petr Zeman (ODS) posléze připomněl, že piráti v Praze hledají cestu, jak občanům vyvlastňovat byty. Odmítl se za to údajné nařčení omluvit. Upřesnil, že např. chtějí podstatně zvýšit nájemné těm, kdo podle nich užívají příliš velký byt nebo mají příliš nízkou spotřebu elektřiny. Místostarosta Petr Zeman prý věřil, že se levicová politika už nevrátí a že se spletl. Padlo i něco o Janošíkovi.

Souhlasím s panem místostarostou, že piráti dělají na hlavním městě tristní politiku. Stručně řečeno, na městských částech jsou možnosti bytové politiky minimální, hlavní město Praha předvádí dlouhodobě nemohoucnost a o gesčním Ministerstvu pro místní rozvoj škoda mluvit bez ohledu na to, kdo je právě ministrem. Zákon o sociálním bydlení stále chybí. V praxi ho prosazují pouze komunističtí poslanci.

Pirátská politika levicová?

Jen nevím, kde pan místostarosta vzal, že piráti provádí politiku levicovou. Zmiňovaný slovenský zbojník Juraj Janošík, alespoň podle legendy, bohatým bral a chudým dával. To lze považovat za druh primitivní levicové politiky, na rozdíl od loupežníka Babinského, který sice bral bohatým, ale jen proto, že chudým nebylo co brát. Levicová politika spočívá například v progresivním zdanění vysokých a zejména velmi vysokých příjmů a majetků a v prosazování bydlení za přijatelné ceny včetně bytů sociálních. Rozhodně nespočívá v ožebračování chudých, jak navrhují piráti. To je typicky pravicová, řekl bych dokonce ultrapravicová politika. Před časem někteří funkcionáři pirátů diskutovali zavedení daně z nemovitosti ve výši tří procent její tržní hodnoty. Údajně tak chtěli získat 800-900 miliard korun za rok na úhradu dluhů státu, vzniklých převážně v důsledku pandemie koronaviru. V praxi by to znamenalo rychlé vyvlastnění 99 -99,9 % nemovitostí, prakticky všech s výjimkou nejbohatších vlastníků. To opravdu s levicovou politikou nesouvisí ani náhodou. Je pravda, že do voleb s tímto požadavkem piráti nejdou. Ale už skutečnost, že takovou zrůdnost piráti vážně diskutovali, by měla každého soudného varovat.

Změna územního plánu byla nakonec schválena hlasy zastupitelů koalice a TOP-09, proti bylo 11 zastupitelů za piráty a zelené.

Interpelace kupodivu prakticky chyběly. Chápu, že boj o změnu územního plánu v oblasti dopravního terminálu Nové Butovice, kdekoho vyčerpal. V různém jsem apelovat, zda by vedení Prahy 13, byť tahá v dané věci za velmi krátký konec provazu, nezkusilo hledat cesty, jak odvrátit stavbu obludného mrakodrapu u stanice metra Nové Butovice.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
MO KSČM Praha 13