Náletový lesík v Řeporyjích zlikvidován

21. 3. 2021

Ing. Jan Zeman, CSc., Praha 13. 3. 2021

Náletový lesík v Řeporyjích zlikvidován

Před volbami, zvláště komunálními, kde kdo slibuje přísnou ochranu veřejné zeleně. Po volbách tomu bývá často jinak.

Smutným příkladem je i náletový lesík nad Dalejským údolím, ve východní části Prahy Řeporyj, jižně od ulice Koterovská, kde mimo jiné bydlí starosta Řeporyj, neoficiálně král českých sprosťáků a bojovník za rehabilitace zločinů vlasovců (asi 50 tisíc zavražděných civilistů, zvláště pak na Ukrajině, ale také v Polsku a na Slovenku). 26. února jsme s překvapením našli velkou část náletového lesíku kompletně vykácenou, viz fotka.

V okolí jsou vylepeny dva plakáty starosty Řeporyj pana Novotného, které lze shrnout následovně: kácení lesíka bylo příslušným orgánem řádně povoleno, bylo provedeno mimořádně brutálně (holoseč) a starosta slibuje majiteli pozemku, jemuž vykácení bylo povoleno, znepříjemňovat život, zvláště pokud jde o případný záměr lokalitu zastavět. Připomíná svou pověst všehoschopného psychopata.

Na správě Chráněné krajinné oblasti Český kras mně sdělili, že sice část lesíku je v ochranném pásmu národní přírodní památky Dalejský profil, ale předmětem ochrany jsou geologické jevy a tak nevidí problém vykácení části lesíku nacházející se v ochranném pásmu NPP Dalejský profil. Pro zbytek musela vydat souhlas s vykácením náletového lesíku městská část Praha Řeporyje.

Povolení k vykácení zřejmě neporušují zákon. Pozemek lesíku je totiž veden jako zemědělská půda, o kterou se majitel léta nestaral a tak zarostl náletem. Aby po letech nebyl prohlášen za les, zajistil brutální vykácení, prý co by péče o svou půdu.

Takže, náletový lesík je pryč, ale zákon nejspíš porušen nebyl. Občané nejen ulice Koterovská jsou právem pobouřeni. Já také.

Fotogalerie

Autor: 
Ing. JAn Zeman CSc.
Zdroj: 
ZO Praha 13