Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 konané dne 9. září 2020?

9. 9. 2020

Ve stínu znovu propukající druhé vlny koronavirové krize (všichni s rouškami), bylo krátké a vcelku pracovní.

Asi nejdůležitějším bodem byl rozbor hospodaření za první pololetí 2020. MČ Praha 13 zatím hospodaří s přebytkem, protože do března radnice hospodařila na základě rozpočtového provizoria a po té pod tlakem koronavirové krize s mnoha protichůdnými dopady, je těžké jej nějak moc hodnotit. Průšvih to určitě zatím není.

Za pozitivní považuji chystané zahájení přístavby je stávajícímu objektu Střediska sociálních služeb Lukáš včetně deseti sociálních bytů. Zastupitelstvo souhlasilo s převodem 24 miliónů korun z minulých rezerv na jeho přístavbu.

Rozruch vyvolal bod „Výkup zastavěných pozemků.“ Inu, když chybí oceňující posudek, tak není divu.

Určitá rozprava se vedla o akčním plánu zlepšování Místní agendy 21 pro rok 2021. Základní problém vidím ve skutečnosti, že v podmínkách koronavirové krize je obtížné tyto aktivity rozvíjet. Možná to zní hloupě, ale je to tak, přičemž prudce rostoucí počet infikovaných osob novým druhem koronaviru v Praze nedává brzkou šanci na zlepšení. Uvidíme.

V interpelacích jsem upozornil, že by se mohla vést lépe osvěta na téma, jak se bránit před nakažením koronavirem. Vím, není to jednoduché, ale naprosto nutné. Pokud občané ve své drtivé většině nebudou brát nepříjemnou, ale nutnou karanténu vážně, tak se s obávanou nemocí Covid 19 nevypořádáme.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM PRAHA 13