Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 10. 6. 2020?

12. 6. 2020

Do jisté míry pracovní, do jisté míry ve znamení politikaření mezi vládnoucí koalicí ODS, ANO 2011 a KDU-ČSL+ STAN na jedné straně a piráty a zelenými na straně druhé.

Zvláště trapné bylo zpochybňování pořízení Domu pro seniory, který se podařilo tehdejší koalici ODS, ANO 2011 a ČSSD za podpory zastupitelů KSČM v minulém volebním období prosadit a zrealizovat, byť to nebylo levné ani jednoduché. TOP 09, zelení a piráti byli tehdy proti. Nyní se jim nelíbí přeměna části Domu pro seniory na Léčebnu dlouhodobě nemocných a domnělé omezení zájemců ze strany Prahy 13 ve prospěch zájemců odjinud. Trapné bylo opakující se osočování koalice z údajného střetu zájmů. Prý je mnohem širší než udává zákon.

Nejvýznamnějším bodem jednání zastupitelstva byl jistě závěrečný účet Prahy 13 za rok 2019. Praha 13 hospodařila poměrně dobře, byť při omezených dotacích se její finanční rezervy dále snížily. Odbor sociální péče nevyčerpal 3,5 mil. Kč, což považuji za nežádoucí. Na sociálce by se šetřit nemělo. V hospodaření škol se objevuje letitý problém zvláštního plánování rozpočtů: naplánují se extrémně nízké náklady na údržbu, opravy, materiál apod. a následně se překračují i několikrát. Problémem hospodaření byla ztrátovost zdaňované činnosti Prahy 13 mimo správcovské firmy a vysoké náklady na samosprávu pro přílišný počet trvale uvolněných zastupitelů (11). Mimořádně trapná byla kritika ztrátovosti Rekreačního objektu Kozel ve výši asi 150 Kč za rok 2019 ze strany pirátů. Hospodaření Prahy 13 v roce 2019 nebylo na zdržení se, jak učinili piráti a zelení.

Rozbor hospodaření Prahy 13 za první čtvrtletí 2020 mnoho neříká tím spíš, že až do 11. března 2020 se hospodařilo podle rozpočtového provizoria a hned na to začal nouzový stav kvůli koronaviru, Zarazily mě nežádoucí velmi nízké čerpání výdajů odboru sociální péče a nízké náklady na údržbu a opravy u zdaňované činnosti.

Hladce prošly rozpočtové změny a udělení dotací v sociální oblasti na rok 2020. Naopak až nechutné tahanice se vedly kolem dotací sportovním klubům, zvláště pak JUDO Štěchovice, proti které se rozhodně stavěli zejména piráti.

Velký spor vyvolala smlouva o spolupráci se společností CENTRAL GROUP 65 investiční a.s. Tato firma chce na místě někdejší továrny Tatra Zličín postavit miničtvrť včetně nezbytné dopravní obsluhy. V této souvislosti potřebuje prosadit změnu územního plánu Prahy z plochy průmyslové na obytnou a odkoupit jisté pozemky Prahy 13 pro výstavbu silnice v oblasti přírodní rezervace Pramenů Motolského potoka. Dopady této silnice na přírodu a životní prostředí budou negativní. Otázkou je, jak moc. Stejně jako zelení jsem se přimlouval provést nejprve zhodnocení dopadů na životní prostředí uvažované silnice, ale zastupitelé koalice a TOP 09 odhlasovaly návrh smlouvy včetně dvou korekcí jejího znění.

Bez diskuse prošel souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi Prahou 13 a členy jejího zastupitelstva pro případ práce ve volebních komisích. Opravdu nevím, proč mají zde být zastupitelé něco víc než ostatní občané – členové okrskových volebních komisí.

Pozitivní je vykoupení téměř 20 000 metrů čtverečních pozemků, zejména v Panské zahradě. Snad tím skončí tlaky na jejich zastavění na úkor stávající veřejné zeleně.

Interpelace byly značně rozmanité. Nejzávažnější byly kolem řešení koronaviru na Praze 13. Podle pirátů a zelených radnice své úkoly zvládala špatně. Nemyslím si to. Dřív než se začne bezhlavě kritizovat, je třeba se vrátit do března, kdy u nás byl 1. března koronavirus poprvé zjištěn a zastihl naši společnost, stejně jako celou Evropu a svět, nepřipravenou. Pravda, lecos chybělo, zpočátku i dezinfekce a roušky, lecos skřípalo, vedení hlavního města, Prahy 6, Řeporyjí se věnovaly v první řadě přepisování historie, urážení Ruska a Číny a rozeštvávání společnosti snad podle nechvalné zásady české pravice z roku 1947: „Čím hůře pro republiku, tím lépe pro ni!“ Tehdy si vykoledovala 25. únor 1948. Karanténa se naštěstí prosadila a při kázni výrazné většiny občanů zabránila tragickému italskému scénáři vývoje pandemie. A že se tu a tam jednalo za hranou zákonů? Mám za to, že hlavním úkolem bylo chránit životy a zdraví našich občanů a striktní lpění na předpisech, různé spory a žabomyší války odložit.

Na své tři březnové interpelace jsem dostal odpověď jen na jednu. Náklady Prahy 13 na bilboardy ad. v rámci informační kampaně k získání Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost činily 597 850,00 Kč bez DPH. Co přinesla (má třetí interpelace) mně odpovězeno nebylo. Nebylo odpovězeno ani na mou první březnovou interpelaci. Tak jsem se znovu ptal na vývoj v Domově pro seniory včetně finančních aspektů. Na zastupitelstvu bylo jen řečeno, že se konečně podařilo uzavřít smlouvu se zdravotními pojišťovnami na spolufinancování jeho provozu. Proč ho hlavní město nezařadilo do systému sociální péče, pan starosta přinejmenším úředně neví.

 

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.,
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13