Jaké bylo zastupitelstvo městské části Praha 13 dne 11. března 2020?

14. 3. 2020

Mimo jiné ve stínu koronaviru. Pravda, v 13.30 dne 11. března 2020 nebyl znám případ koronaviru na Praze 13. Co není, ale může snadno být. Situace se mění od hodiny k hodině.

Krizové štáby zasedají. Ten na Praze 13 dal pokyn koupit nějaké dezinfekční prostředky do zásoby, dřív, než vypukla panika. Ta ale nic neřeší, jen situaci zhoršuje. Občané by se měli vyhýbat místům, kde je větší počet lidí, neměli by kašlat jeden na druhého a pokud to jde, nemačkat se na sebe, udržovat od sebe určitý odstup. Asi epidemii koronaviru nejde zastavit, ale jde jí zpomalit. I to má význam, protože kapacity nejen zdravotnictví a sociální péče jsou prakticky vyčerpány. Jen na radnici Prahy 13 má neschopenku či ošetřovačku 12,5 % pracovnic a pracovníků, Středisko sociálních služeb přestává zvládat své povinnosti apod. Koronavirus nejvíce ohrožuje staré a vážně nemocné lidi. Neodpovědní lyžaři v italských Dolomitech se vracejí do Česka, někteří zřejmě i s obávaným koronavirusem.

Obava ze šíření koronaviru již před týdnem vedla k zastavení návštěv v Domě pro seniory, ve Středisku sociálních služeb a rozhodnutím státu ode dneška i ke zrušení výuky na základních a středních školách, návštěv divadel, kin, koncertů, plesů apod. v celé České republice. Kdo může, měl by se zdržovat doma. I zastupitelstvo šlo příkladem: bylo na něm jen 35 zastupitelů, pět úředníků (ostatní včetně vedoucích příspěvkových organizací dostali pokyn se ho neúčastnit), čtyři piráti ho natáčející, a já. Nepřítomnost velké části úředníků způsobuje, že na některé otázky bude odpovězeno písemně do 30 dnů a někteří zastupitelé odmítali některé materiály podpořit.

Nic moc rozpočet na rok 2020

Zdaleka nejdůležitějším bodem na jednání zastupitelstva byl návrh (základního) rozpočtu městské části Praha 13 na rok 2020. Byl problematičtější, než těch 20 rozpočtů, které jsem řešil v minulosti jako zastupitel. Základním problémem návrhu jsou nedostatečné příjmy Prahy 13 a téměř chybějící finanční rezervy. Privatizace majetku městské části Praha 13 v 90. letech i později byla problematická v tom smyslu, že sice dočasně zvýšila finanční zdroje Prahy 13, ale současně způsobila enormní závislost Prahy 13 na dotacích.

Rozpočet opět zhubnul, a to ze 431 mil. Kč na 409 mil. Kč. Příjmy jsou nedostatečné, vlastní příjmy se dokonce mírně snižují. Na celkových příjmech Prahy 13 se podílí jen 13,6 %. Stát i hlavní město sice mírně zvýšily dotace městským částem Prahy, toto zvýšení ale pohltí růst platů úředníků radnice a pracovníků příspěvkových organizací (mimo škol a školek, jejichž platy jdou mimo rozpočet Prahy 13). Z velké části ho pohlcují běžné výdaje ve výši 379 mil. Kč. Na investice zbývá jen 30 mil. Kč. Návrh rozpočtu je sice účetně vyrovnaný, ale reálně deficitní, protože ho opět posilují zbytky finančních rezerv z minula ve výši 61 mil. Kč.

Za velmi problematický vidím rozpočet odboru sociální péče. Jednak je proti roku 2019 nižší asi o 2 mil. Kč, ale hlavně se v něm objevuje položka 8 mil. Kč jako příspěvek na 30 lůžek v Domově pro seniory, který byl v minulých letech pořízen za zhruba 300 mil. Kč a k 1. dubnu 2019 konečně uveden do provozu. Provozní dotace Středisku sociálních služeb se nemění. Na ostatní činnosti odboru zbývá zanedbatelná částka, což je špatné. Někdo možná namítne, že se rozpočet během roku vždy zvyšoval o přijaté dotace. Budou ale dostatečné? Hospodářská konjuktura končí, značné ztráty přináší koronavirus, o škodách v důsledku obchodních válek vedených Spojeným státy americkými i škůdcovskými akcemi některých politiků proti Rusku a Číně nemluvě.

O 10 mil. Kč si pohoršil odbor školství. Investice se snižují o 15 mil. Kč (jedinou větší investicí bude rekonstrukce školní jídelny v základní škole v Jánského ulici, jež je dlouhodobě ve velmi špatném stavu), běžné výdaje se zvyšují o 5 mil. Kč.

O 13 mil. Kč se snižuje „hospodářství“, o 10 mil. Kč se snižuje neinvestiční rezerva.

Možnosti šetření nejsou velké. Tedy, 11 uvolněných zastupitelů je opravdu luxus (nebo také cena za koalici), otázkou je efektivnosti více než 6,2 mil. Kč na televizi a rozhlas Prahy 13. Mnohem přijatelnější je místní plátek STOP, který je dotován necelými dvěma milióny Kč.

Zastupitelé za Zelené a piráty měli množství dílčích připomínek, ale tyto základní parametry a problémy návrhu rozpočtu nerozporovali. I když návrh rozpočtu nelze chválit, hlasování protinávrhu rozpočtu ze strany části zastupitelů ze Zelené a piráty bylo spíše politické. Určité problémy má i rozpočtový výhled Prahy 13 na léta 2021-25. Jejich hlavní příčinou je ale poněkud anachronická metodika magistrátu Prahy, která je pro městské části závazná.

Další problémy

Značná rozprava se vedla kolem Domu kultury. Někteří Zelení a piráti by rádi „řešili“ programové změny. To nepovažuji za dobré. Jistě i proto, že jako poměrně vyhraněný básník, navíc vybavený hudebním hluchem, opravdu nevím, jak bych měl programy Domu kultury ovlivňovat, když mají vyhovovat co největšímu počtu různě orientovaných občanů Prahy 13.

Po dlouhé diskusi se Zelenými a piráty vedení Prahy 13 ustoupilo od navržené dotace 250 000 Kč pro Czech foto centrum, s.r.o. Měly za to být pořízeny velké stojany na billboardy.

Rozhodování o využití Sociálního fondu zaměstnavatele bylo bez diskuse převedeno ze zastupitelstva na radu MČ Prahy 13. Zdržel se jen jeden zastupitel.

Značnou kritiku ze strany zastupitelů Zelených a pirátů vyvolal návrh doplnit radu Místní agendy MA21 o podnikatele pana Sichra, předsedy TOP 09 na Praze 13.

Interpelace

Byla jich řada, např. na trvající nejasnosti kolem podivného záměru postavit nejvyšší budovu v České republice u stanice metra Nové Butovice, tzv. Tower, a těžce tak zhyzdit tuto část Prahy 13. Ani starosta prý mnoho neví, resp. v záměru se udává jen zamýšlená výška budovy, což je hodně málo. Interpeloval jsem (jako občan) tři věci:

  1. Finanční vztahy Prahy 13 s novým Domem pro seniory. Kde je v návrhu rozpočtu předpokládané nájemné za budovu v rozsahu 5-6 mil. Kč za rok mně nebylo zodpovězeno.
  2. Kolik finančních prostředků radnice vynaložila na informační kampaň „Národní cena za společenskou odpovědnost“? Reklama se týkala několika velkých bilboardů, sociálních sítí apod.
  3. Jaký přínos očekává vedení radnice z této informační kampaně, v čem pomohla občanům naší Prahy 13.

Odpovědi budou písemné. Jistě i proto, že velká část vedoucích úředníků Prahy 13 nebyla na zastupitelstvu přítomná.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.,
Zdroj: 
MO KSČM PRAHA 13