Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 19. 6. 2019?

19. 6. 2019

Stručně řečeno, z hlediska programu nenáročné, z hlediska průběhu divné. Na úvod složil slib nový pirátský zastupitel Tomáš Krejčík, který nahradil rezignovavšího Tomáše Murňáka.

Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí nemívá překvapení. Investice se realizují v tuto dobu jen minimálně. Divné bylo, že k rozboru hospodaření Prahy 13 v 1. čtvrtletí jsem měl jediný dotaz já (jako host, nikoliv zastupitel), a to na situaci s financováním Střediska sociálních služeb. Jde sice o příspěvkovou organizaci Prahy 13, takže náhlým rozhodnutím vlády zvýšit tarifní mzdy není tak zranitelná jako tzv. neziskové organizace, ale rozhodnutí vlády dopadlo i na no. Starosta David Vodrážka mně odpověděl, že určitý problém tu je, byť provoz Střediska ohrožen není. Praha 13 spolu s ostatními městskými částmi Prahy, hlavním městem a ostatními kraji pokračuje ve vyjednávání s ministerstvem práce a sociálních věcí a ministerstvem financí. Výsledky vyjednávání jsou ale nejisté.

Pokud jde o další body, po věcné stránce nebyl problém. Alespoň nikdo ze zastupitelů neměl připomínky. Divné bylo, že se piráti a zelení zuřivě dožadovali poskytování materiálů v elektronické podobě. Prý žijeme v 21. století, prý aby se jim lépe studovaly. Opak je pravdou, elektronické materiály se studují hůř než tištěné, zvláště když obsahují mnoho tabulek, což je na Praze 13 jev častý. Neuspěli, vládnoucí koalice se bude dál držet předkládaných tištěných materiálů. Pokud možno včas, na rozdíl od rady hlavního města Prahy, kde 10-15 materiálů předkládaných den před zastupitelstvem je běžné.

Šokující průběh mělo projednávání bodu č. 6 – dotace na rozvoj sportu. Pirátští zastupitelé „vylustrovali“, že syn pana starosty Vodrážky chodil do oddílu Judo Štěchovice, které působí též na Praze 13 a požádalo o další dotaci na svou činnost. Následovala mimořádně trapná rozprava, při níž byla vylustrována mimo jiné matka jednoho pirátského zastupitele ve funkci zástupkyně ředitelky jedné ze základních škol na Praze 13. Důsledně vzato, v reálném konfliktu zájmů jsou zcela jistě všichni zastupitelé, a to i když se nesnaží rozvíjet Prahu 13. Zákon o střetu zájmů ale za střet považuje jen situaci, kdy by příslušný zastupitel mohl mít díky střetu zájmů hmotný prospěch. Například když je zastupitel současně v představenstvu nebo v dozorčí radě podniku řízeného příslušnou samosprávou. Prý ale kdo by se zdržoval studiem platných zákonů. Obviní se a dost!

Malér s parkovištěm na Janského

Již v únosu 2019 jsem interpeloval zborcené parkoviště na Janského ulici na Velké Ohradě poblíž pošty. Na únorovou interpelaci mně pan starosta odpověděl, že po opravě kanalizace se opraví i parkoviště a bude zase sloužit.

Začátkem června se ale situace zhoršila. Parkoviště bylo rozebráno a svah odlehčen.

Parkoviště postavila Praha 13 v roce 2012. V té době vládla hysterie s nedostatkem parkovacích míst, přičemž situace na sídlišti Velká Ohrada byla obzvlášť tíživá. Byla snaha využít každé využitelné místo. Na okraji sídliště vznikla dvě menší a jedna střední parkovací plocha. Jedna menší a ta středně velká jsou zřejmě v pořádku. V případě té poblíž pošty došlo podle všeho k podcenění rizik. Závady projektu parkoviště a jeho provedení nebyly zjištěny, parkoviště snad bylo provedeno řádně. Časem došlo k drobným poklesům terénu. Ty jsou ale na Velké Ohradě časté. Parkoviště několik let fungovalo, leč loni začátkem podzimu se svah dal do pohybu. Ač bylo před volbami, muselo se zavřít a hledat řešení. V podezření, do jisté míry oprávněném, byla ne zcela těsná kanalizace. Naděje, že po její opravě se situace vrátí do normálu, se nenaplnila. Počátkem června nastoupila technika a parkoviště bylo odstraněno.

Kdo zaplatí 5 mil. Kč nákladů na vybudování parkoviště a 3 mil. Kč na jeho odstranění není jasné. Jednání s pojišťovnou probíhají. Pojištění rizik vyšší moci se obvykle neposkytuje. Samozřejmě, přispěl k tomu i populismus a situace, kdy se problém parkování řeší obtížně. Projektanti sídliště předpokládali mnohem menší motorizaci, než která nastala. Územní rezervy sídliště Velká Ohrada prakticky nemá.

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13