Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 24. dubna 2019?

20. 5. 2019

Ing. Jan Zeman, CSc., Praha                                                                                 

Čtyři absence. Zaznamenalo změny ve složení zastupitelstvo – Libora Hadrabu z ANO 2011 nahradil Pavel Prokeš a pirát Murňák oznámil svou brzkou rezignaci z důvodu vytížení v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Pracovnice odboru školství paní Fabiánová obdržela nejvyšší vyznamenání resortu školství – Medaile MŠMT 1. stupně. Také blahopřeji. Pan Mirko Hoffman dostal čestné občanství in memorian.

Nejdůležitějším bodem programu bylo jistě schválení závěrečného účtu Prahy 13 za rok 2018. Proběhlo hladce, jen dva dotazy. Je pravda, že bylo málo problémové. Snad jen více než 100 mil. Kč nevyčerpaných dotací z rozpočtů vyšších stupňů, které snad budou ponechány městské části Praha 13 pro utracení na příslušné účely v roce 2019. Pokud dotace získá Praha 13 na podzim, těžko je utratí do konce kalendářního roku. Některé projekty při své realizaci narazí na různé komplikace. Podstatné je, že v roce 2018 byl za peníze Prahy 13 s podporou zastupitelů KSČM dokončen Dům pro seniory, jež ale značně vyčerpal zbylé finanční rezervy Prahy 13. Z rozpočtů vyšších stupňů se na něj nepodařilo získat žádné dotace.

Opoziční Zelení a Piráti se věnovali opět snaze se v prvé řadě zviditelnit. Týkalo se to zejména využití peněz z výherních hracích přístrojů, kde jsou pravidla dána hlavním městem Prahou. Ze svých dvacetiletých zkušeností vím, že zde byla podpořena každá řádně odůvodněná žádost, takže mluvit o netransparentnosti je divné. Na druhé straně chápu návrhy Zelených a Pirátů na doplnění výborů o jejich zástupce, když do nich zvoleny nebyly.

Za velice problematické považuji doplnění jednacího řádu výborů zastupitelstva Prahy 13 o ustanovení, že jejich jednání je neveřejné. Osm let jsem vedl kontrolní výbor a nedovedu si představit, že bych některému stěžovateli řekl: „Nemůžeme tě na kontrolním výboru vyslechnout a tvojí stížnost projednat, protože nám to zakazuje jednací řád schválený zastupitelstvem.“ Neuspokojuje mě ani skutečnost, že se tak děje na metodické doporučení Ministerstva vnitra ČR. Chápu, že Zelení a Piráti hlasovali proti a další dva zastupitelé se při hlasování o tomto bodu zdrželi. Kdyby KSČM byla v zastupitelstvu Prahy 13, taky by její zastupitelé hlasovali proti.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13