Zápach z VAFO Chrášťany obtěžuje široké okolí

13. 4. 2019

Občanům ztrpčuje život lecos. V Chrášťanech u Prahy a v jejich širším okolí včetně městské části Praha 13 o asi 65 000 obyvatelích to je zápach z výrobny krmiv pro psy a kočky firmy VAFO.

Podnik v lokalitě funguje již řadu let. Úspěšně se rozšiřuje. Přitom stále více obtěžuje své okolí zápachem. Hodnocení onoho zápachu některými občany jsou nepublikovatelná. Nedivím se jim. I když bydlím od zdroje asi pět kilometrů, při obvyklém západním směru větru je onen zápach velice nepříjemný i na sídlišti Velká Ohrada. Vznikají nevládní organizace občanů proti produkci onoho zápachu, leč mají velmi omezené možnosti. V září 2017 byl zprovozněn web www.smrádek.eu.

Stížnosti občanů jdou v prvé řadě na místní samosprávy. Ty jsou ale vcelku také bezmocné. Předávání stížností na Českou inspekci životního prostředí, hygienika, hejtmanku Středočeského kraje, hlavní město Prahu ani na senát (veřejné slyšení) zatím nepomohlo. Zákon o ochraně ovzduší problém zápachu prakticky neřeší. Tedy, v minulosti řešil, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) byla vybavena měřiči zápachu, ale pak byla právní regulace smradu zrušena. Údajně se zápach velmi těžko vymezuje a reguluje. Výmluvný je spor na středočeském hejtmanství, zda lze zahrnout podmínky omezení zápachu do integrovaného povolení.

Firma VAFO prý investuje nemalé částky na odstranění zápachu. V praxi se to ale nijak neprojevuje. Totiž, k jedné výrobní lince přibyla počátkem roku 2017 linka druhá a problém se významně zvětšil. Firma žádá o povolení linky třetí. Krajský úřad Středočeského kraje třetí linku 20. září 2018 povolil. Letos v únoru byl ale jeho souhlas na základě odvolání hlavního města Prahy rozhodnutím ministerstva životního prostředí zrušen. 23. září 2018 ČIŽP při jedné z kontrol zjistila, že zařízení nefunguje, tak jak má. Konkrétně správně nefunguje nová technologie se studenou plazmou. V současné době vede s firmou VAFO dvě správní řízení, která ale nebyla dosud ukončena.

Mám za to, že problém nepříjemného zápachu nejen z podniku VAFO Chrášťany je příkladem zjevného selhání státu, na prvním místě nedostatečné legislativy. Co na to odpovědné orgány státu?

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc., Praha 
Zdroj: 
MO Praha 13