Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 konané dne 12. 12. 2018?

12. 12. 2018

Skutečnost, že KSČM od komunálních voleb v říjnu 2018 není zastoupena v zastupitelstvu městské části Praha 13, nám významně stěžuje možnost ovlivňovat chod věcí na radnici i hodnotit práci zastupitelstva. Nejenže máme omezenou možnost o nich diskutovat a nemůžeme o nich hlasovat, ale velkou část projednávaných materiálů ani neznáme. Jak je zvykem na jednání zastupitelstva Prahy 13, věcných diskusí k projednávaným materiálům je jako šafránu. Přesto máme za to, že má smysl navštěvovat jednání zastupitelstva, jednání monitorovat a snažit se to či ono ovlivnit.

Zastupitelstvo prakticky bez věcné diskuse schválilo hospodaření za 1. - 3. čtvrtletí 2018, rozpočtové změny za září, říjen a listopad, rozpočtové provizorium, dvě dotace sportovním organizacím a další hospodářské věci. K výraznému střetu došlo při dovolení členů výborů zastupitelstva městské části Praha 13. Druhý nejsilnější klub zelených a pirátů stejně jako v minulém volebním období zůstal mimo výbory zastupitelstva. Dožadoval se svého zastoupení ve výborech, ale marně. Problém je, že podle platných zákonů není právní nárok na poměrné zastoupení v orgánech zastupitelstva a rady. Zastupitelé obměněné vládnoucí koalice ODS, ANO2011 a STAN, KDUČSL + nezávislí je do výborů nezvolili.

V občanských interpelacích Luboš Petříček interpeloval ve věci petice 400 občanů za zachování haldy MakčuPikču v Centrálním parku v současném stavu proti snahám jí zastavět. Starosta pan Vodrážka odpověděl, že do jisté míry pláče na špatném hrobě, protože pozemky haldy i nadále vlastní hlavní město Praha a co s nimi hodlá dělat, vedení Prahy 13 neví. Vyjmenoval několik námětů na využití haldy, které se v posledních letech objevili s tím, že už vesměs nejsou aktuální.

Já jsem občansky interpeloval problém výstavby multifunkčního centra jižně od stanice metra Hůrka v Nových Butovicích. Co se podniká, aby při uvažované soukromé výstavbě a provozu bylo zajištění jeho využití občany včetně občanů sociálně slabých a aby jeho rozměry nebyly nadměrné. Pan starosta sdělil, že příslušné pozemky městská část Praha 13 sice od hlavního města získala, ale s tím, že bez souhlasu hlavního města s nimi nesmí nakládat. Zatím se prý neděje nic. Smysl svěření dotyčných pozemků a záměru výstavby multikulturního centra spočívá prý zejména ve skutečnosti, že tak lze zabránit mnohem horší výstavbě, např. osmipatrového objektu, který připouští současný územní plán, nebo také dvanáctipatrového objektu, který připouští připravovaný metropolitní plán, bude-li schválen. Jinak řečeno, nic konkrétního zatím ve hře není.

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
MO KSČM Praha 13