Jaké bylo poslední zastupitelstvo Prahy 13?

23. 9. 2018

Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 19. září 2018?

V tomto volebním období šlo podle všeho o zastupitelstvo Prahy 13 poslední. Bylo krátké, ne však nezajímavé. Neovládl ho malicherný spor koalice ODS, ANO 2011 a ČSSD versus piráti a zelení o formu interpelací, jak bylo avizováno. Inu, je před volbami a tak každé zviditelnění je prý dobré.

Platí to i o záměru na tzv. multifunkční centrum na Slunečním náměstí. Zatím je tam trávník. Podle návrhu tzv. metropolitního územního plánu Prahy (značka developerský) by tam měl být dvanáctipatrový panelák, což by se v této exponované části Prahy 13 jistě mnohým nelíbilo. Městská část Praha 13 získala příslušný pozemek do své správy od hlavního města a uvažuje, co s ním. Zadala určité studie. Peníze na tyto studie se staly terčem nevybíravé kritiky zejména zastupitelů pirátů a zelených. Neuspěli. Mám za to, že tento problém je na místě nechat příštímu zastupitelstvu Prahy 13. Může mít jiné představy než zastupitelstvo současné. Já osobně bych si tam dovedl představit i park. Za mnohem přijatelnější považuji ale multifunkční centrum o 2-3 nadzemních podlažích než dům o 12 nadzemních podlažích. Kdyby se příslušný pozemek některé z příštích zastupitelstev Prahy 13 rozhodlo prodat a metropolitní plán Prahy by přes svou zjevnou nezákonnost prošel, mohl by tam panelák o 12 patrech vyrůst.

Za odstoupivšího zastupitele TOP 09 Jakuba Lapáčka nastoupila náhradnice Soňa Dóžová.

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2018 ani rozpočtové změny nevykazují abnormality, s výjimkou velmi nízkého čerpání peněz v odboru sociální péče mimo Středisko sociálních služeb. Byl jsem ujištěn, že jde o klasickou sezónnost a že vyčleněné peníze budou na sociální péči do konce roku 2018 vyčerpány. Obojí bylo schváleno, resp. vzato na vědomí hlasy ODS, ANO 2011, ČSSD a KSČM.

Nejdůležitějším bodem jednání zastupitelstva bylo jistě schválení převodu dokončeného Domu pro seniory na hlavní město Prahu s tím, že bude vzápětí svěřen do správy Prahy 13. Proti jeho pořízení před třemi lety hlasovali zelení a piráti a zdrželi se zastupitelé TOP 09. Zastupitelé ODS, ANO 2011, ČSSD a KSČM hlasovali pro pořízení Domu pro seniory. Schválení převodu Domu pro seniory na zastupitelstvu 19. září bylo málem ohroženo. Koalice nebyla v plném počtu, navíc jí vypověděl poslušnost zastupitel ČSSD pan Ludvík. Zelení, piráti a TOP 09 převod nepodpořili. Schválen byl těsnou většinou 19 hlasů (nutných bylo alespoň 18 hlasů při 35 členném zastupitelstvu). Dodali je ODS, ANO 2011, ČSSD a KSČM. Že pravicová TOP 09 nepodpořila pořízení Domu pro seniory, mě nepřekvapilo. Jeho pořízení neměla v programu. Že tak neučinili ani jinak se sociálně tvářící zelení a piráti, se dalo čekat také. Před třemi roky hlasovali proti jeho pořízení. Ale že jeho pořízení nepodpoří také zastupitel ČSSD pan Ludvík, je na pováženou. Znáte to: předvolební sliby, v praxi chyby.

Radní navrhli dotaci 100 000 Kč na lepší zabezpečení kostela sv. Jakuba ve Stodůlkách. Hlasoval jsem proti. Katolická církev nabyla svého majetku všelijak – konfiskacemi po Bílé hoře, sdíráním podaného lidu atd. Rozhodující část majetku ji zkonfiskoval osvícený císař Josef II. Zbylý majetek měla až na výjimky jen ve správě, k zajištění některých sociálních a podobných aktivit. Do poslední chvíle kolaborovala s vládnoucími Habsburky, za nacistické okupace její vedení kolaborovalo s německými nacisty. Zákon o tzv. restituci církevního majetku, fakticky o ohromném daru církvím včetně těm v roce 1989 neexistujícím, si napsala sama. Prodejná vláda Petra Nečase tento zákon protlačila parlamentem. Včetně obrovské peněžní náhrady za údajně nevydaný majetek ve vlastnictví krajů a obcí. Přesto se s mnohými kraji a obcemi o jejich majetek soudí. Své kněze posílá dál žebrat o veřejné dotace, kde se dá. Mám za to, že za těchto okolností je dotace pro lepší zabezpečení kostela sv. Jakuba nemravná. Ostatní přítomní zastupitelé ale byli opačného názoru. Prostě, solidarita naruby.

Závěry tzv. Místní Agendy 21 a její akční plán byly schváleny hladce.

Autor: 
Ing. Jan Zeman Csc.
Zdroj: 
MO KSĆM Praha 13