volební program KSČM pro Prahu 13

10. 9. 2018

Volební program KSČM na Praze 13 do komunálních voleb 2018

Bytová problematika

 1. Prosazovat výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi a sociálních bytů za neziskové nájemné na Západním městě.
 2. Neprivatizovat zbylé komunální byty a nezvyšovat v nich nájemné.
 3. Prosazovat přivedení levnějšího tepla z Elektrárny Mělník na Prahu 13.
 4. Prosazovat vybudování kanalizace a zemního plynu do Třebonic.

 

Školství

 1. V souladu s potřebami zvýšit počet míst v mateřských školkách.
 2. Zvýšit tlak na developery na výstavbu škol a školek v Západním městě.
 3. Zlepšovat materiálně technickou základnu školství Prahy 13.

 

Zdravotnictví a sociální péče

 1. Nepřipustit omezování počtu lékařských ordinací v Praze 13.
 2. Prosazovat vybudování veřejného krytého bazénu v ZŠ Jánského.
 3. Aktivně spolupracovat při řešení problému bezdomovectví.

 

Životní prostředí

 1. Bojovat proti přijetí návrhu nového územního plánu, tzv. metropolitního developerského plánu Prahy, včetně jeho snah dále zahušťovat výstavbu, stavět výškové budovy a omezovat veřejnou zeleň.
 2. Zřizovat stálé úklidové skupiny, které se budou za úplatu starat o čistotu a pořádek přidělených lokalit.
 3. Zajistit dostatečný počet kontejnerů velkoobjemových, na separovaný i kovový odpad a jejich včasné vyvážení.
 4. Realizovat použití podzemních odpadkových prostorů, i na tříděný odpad.
 5. Postihovat černé skládky odpadu s cílem zamezit jejich vzniku.

 

Doprava

 1. Prosazovat rychlejší opravy komunikací.
 2.  Zlepšování možností parkování výstavbou nových parkovacích míst.
 3. Pružně reagovat na měnící se potřeby veřejné dopravy.

 

Veřejná správa

 1. Do řešení závažných problémů a potřeb Prahy 13 zapojit co nejširší okruh občanů včetně rozhodování formou referenda nebo místních diskuzí.
 2. Při sestavování rozpočtu přihlížet k požadavkům občanů Prahy 13.
 3. Prosazovat opatření proti korupci a transparentní rozhodování na radnici.
Autor: 
MO KSČM Praha 13
Zdroj: 
MO KSČM Praha 13