Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 18. dubna 2018?

20. 4. 2018

Vcelku rychlé a pracovní. Nejdůležitějším bodem programu bylo jistě schválení závěrečného účtu Prahy 13 za rok 2017. Jde o objemný materiál s množstvím čísel a vysvětlivek. Rozpočet schválený, upravený a výsledná bilance se značně liší, byť v hospodaření Prahy 13 k žádným dramatickým odchylkám nedošlo. Hospodaření Prahy 13 bylo účetně aktivní, reálně deficitní, protože zejména na klíčovou investici – pořízení Domu pro seniory – Praha 13 nezískala ani korunu dotace a investovala do ní jen v roce 2017 ze svých tenčících se rezerv asi 137 miliónů Kč. Naopak druhá klíčová investice – rekonstrukce někdejšího Sportcentra na novou mateřskou školku s dvěma třídami pro mateřskou školku a třemi třídami pro děti ve věku 2-3 let (fakticky jesle, poslední byly na Praze 13 chybně zrušeny v roce 2001), byla pořízena z velké části z dotací ministerstva školství a hlavního města Prahy. Vlastní příjmy Prahy 13 činily jen asi 8,5 % celkových příjmů. Jinak řečeno, závislost rozpočtu Prahy 13 na dotacích z rozpočtů vyšších stupňů je enormní, ale z pozice Prahy 13 s tím mnoho nenaděláme.

Pozitivní jistě je, že nebylo nutné z finančních rezerv Prahy 13 dotovat běžné provozní výdaje. Určitým problémem je, že, tak jako v minulých letech, základní a mateřské školy a školky vesměs plánují velmi nízké materiálové náklady a náklady na údržbu a opravy a pak je během roku musí zásadně zvyšovat. Realistické plánování jejich rozpočtů ale i nadále nehrozí. Ač závěrečný účet je rozsáhlý a starosta pan Vodrážka ho uvedl jen velmi stručně, byl jsem jediný diskutující k němu. Závěrečný účet byl schválen hlasy ODS, ANO 2011, ČSSD a KSČM. Zastupitelé TOP 09, zelených a pirátů se zdrželi.

Schvalování rozpočtových změn za únor a březen a řady dotací z rozpočtů vyšších stupňů probíhalo hladce, podobně několik drobných prodejů pozemků, jedno drobné věcné břemeno a odpis vyřazeného majetku. Velká část bodů byla schválena jednomyslně.

Padla i řada interpelací. Žádal jsem vyúčtování pořizování nové mateřské školky U stromu a vyčíslení přínosů slunečních panelů pro ohřev teplé vody, které byly před lety pořízeny na některých základních školách a mateřských školkách. Ne všichni jsou spokojeni se seznámením veřejnosti s připravovanou „rekonstrukcí“ obchodního centra Paprsek poblíž stanice metra Stodůlky (místo nízkopodlažního má vyrůst mnohapodlažní objekt) v režii soukromého investora – firmy Trigema. Zásadní problém je, že se stavbou souhlasí Institut plánování a řízení hlavního města Prahy a není v rozporu s platným územním plánem.

Rozporuplně působí neustálé volání zelené zastupitelky Drhové po řádném projednání hlavním městem Prahou dokončovaného nového územního, tzv. metropolitního plánu Prahy, který je založen mimo jiné na mimořádně nepopulárním a nejen na Praze 13 masově odmítaném dalším zahušťování mnohde i tak příliš husté zástavby obytných čtvrtí. Drhová nepodloženě obvinila některé zastupitele Prahy 13, že v roce 2012 podpořili zrušení hotového konceptu nového územního plánu Prahy a přijetí mlhavého usnesení o pořízení nového, tzv. metropolitního plánu Prahy. Ti se proti tomu ohradili.

Zrušení připravovaného konceptu nového územního plánu Prahy prosadil v roce 2012 tehdejší první víceprimátor Prahy Tomáš Hudeček (TOP 09), resp. zastupitelé TOP 09 a primátorského křídla ODS v hlavním městě Praze. Zastupitelé ODS z protiprimátorského křídla nehlasovali, zastupitelé ČSSD a KSČM hlasovali proti.

Po volbách v roce 2014 v přípravě metropolitního plánu Prahy pokračoval zelený víceprimátor Matěj Stropnický a pokračuje v něm jeho nástupkyně zelená Petra Kolínská. Tvrzení, že jeho vypracování má nyní v rukou Institut pro plánování a řízení Prahy je hodně pokrytecké. Nic nebrání vedení hlavního města Prahy zastavit přípravu metropolitního plánu a přijmout zadání, které by usilovalo o podstatně harmoničtější rozvoj a které by nebylo v rozporu s platným zákonem o územním plánování a stavebním řádu. Vládnoucí koalici na hlavním městě Praze ANO 2011, ČSSD a tzv. Trojkoalice – zelení, starostové a KDU-ČSL nevadí ani skutečnost, že v dopise ministryně pro místní rozvoj paní Šlechtové pro primátorku paní Adrianu Krnáčovou (ANO 211) je uvedena řada důvodů, pro které případně schválený metropolitní plán bude muset ministerstvo pro místní rozvoj zrušit a Praha se ocitne bez jakéhokoliv územního plánu. Přes to všechno rozhádaná koalice na hlavním městě pokračuje v pořizování metropolitního plánu, k velké škodě hlavního města i jeho městských částí.

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13