Zpráva o činnosti místní organizace KSČM v Praze 13

25. 11. 2017

Vážené soudružky, vážení soudruzi, vážení  hosté !   

Tato zpráva podává stručnou informaci o činnosti naší Mí o za uplynulý rok, od nominační členské schůze konané dne 26. 11. 2016. Hlavním obsahem naší činnosti v uplynulém roce byla příprava na volby do Poslanecké sněmovny PČR. Tyto proběhly ve dnech 20. a 21. 10.2017. Zpráva popisuje předvolební aktivity naší MíO, dokumentuje dosažené výsledky v Praze 13 a hodnotí z našeho pohledu přípravy, průběh a výsledky voleb i analýzu jejich příčin.

Naše předvolební aktivity měly tyto formy:

  1. vydání nového typu letáku s názvem „ Haló třináct“ dle projektu člena výboru s. Petříčka, v jeho kvalitním polygrafickým provedení se čtvrtletní periodicitou. Prvá se zabývala aktuální problematikou Prahy 13 a naším stanoviskem k ní. Třetí- zářijové číslo obsahovalo náš volební program a prezentací našich dvou kandidátů s. Petříčka a s. Zemana. Letáky byly rozdány do poštovních schránek s přispěním našich nestraníků- sympatizantů dle příslušných instrukcí. Byly rozdávány také u stanic Metra v Praze 13, č. 1  900 ks, č. 2  2000 ks, č.3 2000ks
  2. agitační působení na voliče pomocí internetových novin. Tyto navazovaly a rozšiřovaly obsah našich letáků a informovaly o dění na Radnici v Praze 13.Toto realizovali s. Petříček a Míšek.
  3. Přímý osobní styk s občany formou rozdávání Halo novin, provozu petičního stánku u stanic Metra s nabídkou volebních letáků, propagačních tiskovin a drobných upomínkových předmětů. Vlastní rozdávání HN proběhlo pouze 2. 5. 2017. Povolební termín byl odvolán. Petiční akce se uskutečnily ve dnech 5. 6. 2017 u stanice Lužiny na podporu kandidatury Miloše Zemana jako prezidenta se ziskem 90 podpisů. Druhá se konala těsně před volbami u stanice Metra Stodůlky s hlavním tématem „převzetí těžby a zpracování lithia českými subjekty“ se ziskem 55 podpisů.
  4. Předvolební beseda dne 16. 9. 2017 v Kulturním domě Mlejn za přítomnosti 24. účastníků. Sedm bylo z řad našich sympatizantů.
  5. Nábor delegátů do okrskových volebních komisí. Z celkového počtu 54 komisí v obvodu P 13 bylo obsazeno 34 komisí. Ve 22 případech našimi sympatizanty, ve 12 případech našimi členy.

Dosažené výsledky voleb pro |KSČM nelze pokládat za úspěch

Ani v Praze 13, ani v celostátním měřítku. V Praze 13 činil počet oprávněných voličů celkem 42 687 osob, počet účastněných voličů 28 221 osob, to je 66,11%. Počet platných hlasů pro

 KSČM činil 1273 voličů, to je 4, 51%. Znamená dosud nejnižší výsledek. Z celkového počtu 29 politických subjektů v Praze 13 se naše strana umístnila na 8. místě za hnutím ANO, Piráti, ODS, TOP 09, Okamurovci, ČSSD a Starosty. I v celostátním měřítku počet zvolených poslanců za KSČM je dosud nejnižší v historii ČR.

Příčinou našeho volebního neúspěchu nebyl náš volební program, nýbrž neúčinná volební agitace bez radikálních hesel. Naše ústřední heslo „Mír, spravedlnost a bezpečí“ naši voliči nevnímali jako aktuální v současné době. Také naše představa, že volby jsou soutěží volebních programů zúčastněných politických subjektů je  dnes už z jiného světa. Dnešní volební agitace je ve své podstatě cirkusová atrakce, soustředěná na hlučné opakování aktuálního, úderného hesla protestního charakteru. Všimněme si těchto hesel u stran, které nás ve volbách předstihly:

Piráti: pusťte nás na ně, my to zařídíme za vás!

Okamurovci: stop imigrantům, jsou to příživníci, nebo teroristé!

ODS: zrušíme EET a podnikatelům snížíme daně!

ANO: dejte nám sílu udělat v tomto státě už konečně pořádek!

Vedle úderného hesla měla velký vliv na výsledky voleb také forma volební agitace. Naši úspěšnější protivníci prováděli agresivní volební agitaci prostřednictvím mladých lidí ve školách, na zábavných a kulturních akcích, v televizi i v novinách. Obraceli se hlavně k mladým lidem, neboť si byli vědomi toho, že v uplynulých dvaceti pěti letech školní výchova dnešní mládeže byla prováděna v protikomunistickém duchu. Naproti tomu naše agitace byla poklidná, spočívala na rozdávání volebních letáků, Halo novin. K osobnímu styku s občany pouze při provozování petičního stánku. Provoz stánku zajišťovali starší členové strany, k diskuzím docházelo rovněž s občany středního a vyššího věku. Mladí nám nevěnovali pozornost. Ukazuje se, že volič chce vidět v reprezentaci politických subjektů, zejména při volbách mladé a nové tváře. Strany, které po několik funkčních období nezměnily svoji politickou reprezentaci, šly ve volebních výsledcích dolů, To je KSČM, ČSSD,       KDU – CSL, TOP 09 i Zelení.

Proto navrhujeme omladit stranické vedení na všech možných úrovních a omezit výkon vrcholových funkcí ve straně i výkon poslanecké funkce na dvě funkční období.

Vážení přítomní, úkolem naší dnešní výroční schůze je po zhodnocení uplynulého roku zvolit nový výbor naší Mí O pro funkční období let 2018 a 2019. Odstupující výbor vám doporučuje ponechat pro příští funkční období ve výboru dosavadní členy, změnit však jejich funkci takto: předseda s. Luboš Petříček, místopředseda s. Ladislav Míšek, jednatel s. Bořivoj Delong. Dále šest členů výboru.(v následném jednání bylo toto potvrzeno hlasováním)

Funkci hospodáře do jejího obsazení bude dočasně vykonávat jednatel.

Dalším úkolem naší schůze je zvolit naše delegáty na obvodní konferenci Prahy 5. Tato se uskuteční v pátek dne 16. 2 2018 od 16 hodin budově ÚV KSČM. Dle stanoveného klíče volíme 7 delegátů a jednoho náhradníka. Současně doporučujeme obvodní konferenci zvolit za členy OV z řad naší organizace čtyři delegáty (v dalším jednání byli delegáti na obvodní konferenci i navržení zástupci do OV hlasováním potvrzeni).

Dle rozhodnutí stranického vedení proběhne X. sjezd KSČM v Nymburku dne 21. 4. 2018 a to po řadě obvodních a okresních konferencí. Sjezd bude jednodenní (z finančních důvodů). Bude mít volební charakter, nikoli programový. Jeho delegáti budou voleni dle klíče 1 : 150 na obvodních konferencích. Z naší MíO navrhujeme za delegáty krajské konference v Praze ss. Petříčka a Míška. Za člena Ústředního výboru strany za obvod Prahy 5 navrhujeme s. Vladimíra Chaloupku, nynějšího místopředsedu obvodního výboru. Do odborného zázemí jak krajského, tak i Ústředního výboru strany navrhujeme z našich členů s. Jana Zemana pro obory ekologie, ekonomika, doprava.

Vážení přítomní! Naše Místní organizace má k dnešnímu dni 55 členů. Jejich průměrný věk činí 67, 8 roků. Členové jsou rozděleni do osmi stranických skupin. Jejich vedoucí jsou členy výboru. Mimo naši organizaci je v Praze 13 ještě skupina sedmi členů KSČM. Tito řádně platí členské příspěvky. Z různých, většinou existenčních důvodů si nepřejí být uváděni v oficiálních seznamech. V Praze 13 mají bydliště ještě dva členové KSČM. Jsou organizováni mimo rámec naší organizace.  V průběhu uplynulého roku se stav naší organizace snížil o pět členů v důsledku úmrtí. Jsou to Karel Havlíček, Antonín Horký, Zdeňka Škrnová, Jiřina Guldenová a Zdena Zděradičková. Děkujeme jim za jejich práci pro stranu, pro rodinu i pro společnost.

Vážení přítomní!  V nadcházejícím období bude naše činnost mít rovněž charakter předvolebních aktivit. V lednu 2018 přímé volby prezidenta republiky a v říjnu 2018 komunální volby do ZMČ Praha 13 a do ZHMP. Pro prezidentské volby jsme dokončili nábor našich delegátů do okrskových volebních komisí v Praze 13. Do komunálních voleb jsme zatím ujasnili čelo naší kandidátky ve složení: Luboš Petříček, Jan Zeman a Denisa Vargová. S přihlédnutím ke skupině prezidentských kandidátů doporučujeme zaměřit naší volební agitaci na podporu Miloše Zemana. Jako jediný ze všech kandidátů má levicovou politickou orientaci, odhodlání hájit české národní zájmy. On je už také účinně hájil během své prezidentské funkce.

Děkuji vám za pozornost.

Autor s. Bořivoj Delong, předseda Mí O Praha 13.

Za věcnou správnost opisu s. Ladislav Míšek

Redakčně upraveno

Fotogalerie

Autor: 
Bořivoj delong
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13