Jaké bylo prosincové zastupitelstvo MČ Praha 13?

8. 12. 2017

Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel KSČM na Praze 13                                        8. 12. 2017

Jaké bylo zastupitelstvo městské části Praha 13 dne 6. prosince 2017?

Převážně pracovní. Prošlo rozpočtové provizorium na rok 2018, protože při platných lhůtách je i při schválení celopražského rozpočtu 30. listopadu 2017 přijetí řádného rozpočtu na rok 2018 letos prakticky nestíhatelné. Rozpočet se bude schvalovat až začátkem února 2018.

Prošel i rozbor hospodaření MČ Praha 13 za leden – září 2017, rozpočtové změny, změna plánu zdaňované činnosti, věcná břemena, některé organizační věci, odpis nevysloužilého majetku a obsáhlá školská zpráva. Rozbor hospodaření má jednu skvrnu – značnou ztrátu rozpočtové organizace Kozel (škola v přírodě Prahy 13) včetně hrozby jejího odpojení od dodávek elektřiny pro neplacení, z důvodů nedostatku peněz na účtu. Ztráta stejně jako loni vznikla snížením dotace na její provoz ze 700 000 Kč na 350 000 Kč/rok, kterou neměla z čeho pokrýt. Mimořádnou dotaci MČ Praha 13 své organizaci Kozel poskytla v hodině dvanácté a situaci zachránila. Mám za to, že to tak daleko dojít nemuselo.

Projednán byl i bod zelených a pirátů s cílem uspořádat veřejné slyšení k nepopulárnímu zahušťování sídliště Stodůlky u Šostakovičova náměstí (přestavba větší části nízkopodlažního obchodního centra Paprsek na mnohapatrovou víceúčelovou budovu) a poblíž metra Luka. Tento bod ze strany zelených považuji za vrchol pokrytectví, protože jsou to zelení v zastupitelstvu hlavního města Prahy (Matěj Stropnický a Petra Kolínská), kdo z titulu funkce víceprimátora pro územní plán prosazují tzv. metropolitní plán založený na dalším zahušťování výstavby, a to i v dávno postavených panelových sídlištích a vilových čtvrtích, přes rozsáhlé protesty, nejen na Praze 13. Prý se tak snaží šetřit zemědělskou půdu před záborem. Pokud vím, zastupitelka Zuzana Drhová s Petrou Kolínskou prosazovaly spolu s tehdejším víceprimátorem Tomášem Hudečkem (TOP 09) zrušení připravovaného konceptu nového územního plánu a jeho nahrazení tzv. metropolitním plánem, založeným na zahušťování nejednom víc než husté zástavby, navíc zjevně v rozporu s platným zákonem o územním plánování a stavebním řádu, alespoň podle dopisu ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové primátorce Prahy Adriana Krnáčová. V tomto smyslu jsem vystoupil. Pan starosta upozornil, že jde o soukromou investici, takže investor není povinen na veřejné slyšení přijít, resp. že je to třeba jednání pečlivě kultivovaně připravit, snad na březen 2018.

V interpelacích jsem se ptal na stav mostů a lávek na Praze 13, s ohledem na zřícení Trojské lávky se čtyřmi vážně zraněnými v sobotu 2. prosince 2017. Loni byl na Praze 13 odstraněn ani ne 30 let starý most v Nových Butovicích „Na zlatě“ pro havarijní stav. V havarijním stavu je i stejně starý „most“ mezi poliklinikou Lípa a Czech press center, připomínající spíše promenádu pro pěší. Z odpovědi starosty Davida Vodrážky vyplývá, že má být zbourán a že stavební povolení již bylo vydáno. Ostatní mosty a lávky nezmínil. Jsou (snad) v přijatelném stavu? V přijatelném stavu ale byla ještě před týdnem podle Technické správy komunikací i Trojská lávka z roku 1984, přestože analýza z roku 2009 mluví o její zchátralosti.

Nejen mě šokovala interpelace zastupitele piráta Tomáše Murňáka na starostu Davida Vodrážku (ODS) ve věci jeho majetkových přiznání. Podle Murňáka v roce 2014 měl přiznat úspory ve výši asi půl miliónu korun, v září 2017 úspory ve výši asi 5 miliónů korun. V obou případech navíc vlastnictví asi 10 nemovitostí, pozemků. Kde si prý na to vydělal, resp. na to prý nestačí ani nemalý plat starosty. Chápu, že se pan starosta cítil uražen. Nechápu, jak se na takové stíhání pana starosty připravil zastupitel Murňák. Podle pana starosty si nevšiml, že v roce 2014 platil jiný zákon, podle kterého se přiznávaly pouze příjmy daného roku + vlastnictví nemovitostí, zatímco nyní se přiznává veškerý majetek od určité výše včetně vlastnictví nemovitostí. „Tomu se říká, ze strany zastupitele Murňáka, diletantství,“ dodávám.

Autor: 
Ing. Jan Zeman Csc.
Zdroj: 
MO Praha 13