Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 20. září 2017? + Veřejné projednání

3. 10. 2017

Ing. Jan Zeman, zastupitel KSČM na Praze 13                                                  3. 10. 2017

Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 20. září 2017?

Zastupitelstvo městské části Praha 13, konané dne 20. září 2017, bylo přes předvolební čas vcelku poklidné a pracovní. Na úvod byl vzat na vědomí zánik mandátu zastupitele za zelené Františka Nejedlého, který na svůj mandát rezignoval, a slib třetí náhradnice v pořadí (první a druhý odmítli) paní Václavy Balabánové.

Velmi poklidné bylo projednávání hospodaření městské části za první pololetí 2017. Uvedení panem starostou bylo velmi stručné, kromě mě nikdo neměl dotazy ani připomínky. Přitom opakovaná finanční ztráta rekreačního objektu Kozel od dob, kdy mu byla snížena dotace na provoz na polovinu, doprovázena čerstvou rezignací již druhého vedoucího Kozla, za přetřes určitě stála. Odpovědi na daný problém jsem se ale nedočkal. Protože hospodaření probíhá s výjimkou Kozla více méně v souladu s rozpočtem, nebyl důvod hospodaření Prahy 13 za 1. pololetí 2017 nepodpořit.

Bez problémů byly i rozpočtové změny. Pouze kolega Petříček se ptal na stav zamýšlené zástavby Šostakovičova náměstí.

Dotace z hlavního města Prahy umožní Praze 13 realizovat některé investice. Další peníze byly uvolněny na vrub zádržného na opravy domu bytového družstva Petržílkova. Drobné hospodářské smlouvy, věcná břemena apod. prošly hladce.

Určité pozdvižení vyvolal návrh zelených nabídnout vyřazovaný majetek radnice a školských organizací Prahy 13 občanům zdarma k dalšímu využití. Je tam více problémů – kdo by to zajišťoval, jak to ošetřit proti zneužívání a zejména skutečnost, že většina vyřazovaného majetku je nepoužitelná a další jsou v perspektivě brzké přeměny v odpad a možná i v černé skládky. Zde jsme se s Lubošem zdrželi.

Interpeloval jsem problém vibrací, kterými trpí obyvatelé na Luce v ulici Neústupného od chvíle, kdy byl postaven velký dům nad stanicí metra Luka. Odpovězeno bude písemně.

Veřejné slyšení k parkovacím zónám

Veřejné slyšení k případnému zavedení parkovacích zón na Praze 13 se uskutečnilo 2. října 2017 v budově radnice. Zavést je či nezavést podle podmínek hlavního města Prahy? Většina přítomných byla proti s tím, že by platili za nic, resp. že i po té by neměli kde parkovat. Problém nedostatku parkovacích míst na sídlištích Prahy 13 je vážný. Současně ale velmi špatně řešitelný, protože s tak velkou automobilizací se v době projektování zdejších sídlišť nepočítalo. Potřebné pozemky buď nejsou vůbec, nebo jsou v soukromém vlastnictví, takže nejen Praha 13, ale ani hlavní město zde mnoho nenadělá. Problémem je i neuspokojivá spolupráce se Středočeským krajem, který pro vznik záchytných parkovišť při železničních zastávkách mnoho neudělal a špatná dopravní politika státu, která neprovádí dostatečný rozvoj prostorově úsporné a i jinak šetrné železniční dopravy. Úroveň diskuse byla, tak jak je v českých luzích a hájích zvykem, nízká. Zazněl ale jeden významný podnět – uspořádat na Praze 13 referendum, zda občané ve své většině chtějí nebo nechtějí parkovací zóny, a to buď v termínu voleb prezidenta (leden 2018) nebo v termínu komunálních voleb (podzim 2018). Využijí ho radní Prahy 13?

 

Autor: 
Ing. Jan Zeman CSc.
Zdroj: 
MO KSČM Praha 13