Předvolební beseda pořádaná MíV KSČM Praha 13.

21. 9. 2017

   V sobotu dne 16. září jsme svolali předvolební shromáždění členů naší strany a sympatizantů. Shromáždění se konalo jako obvykle v Kulturním domě Mlejn. Okolo 14. hodiny shromáždění zahájil předseda naší organizace s. Delong. Přivítal a představil  kandidáty KSČM do Poslanecké sněmovny z řad vyšších stranických orgánů, s.JuDr Ivana Hrůzu, s Ing.Vladimíra Chaloupku a za SDS i Společenství práce a solidarity s.JuDr Milana Neuberta, PhDr..Dále dva kandidáty z řad naší místní organizace, s.Ing Jana Zemana,CSc a Luboše Petříčka,DiS.

   Tito v následujících krátkých projevech seznámili přítomné se svojí životní drahou, názory  i  představami o jejich možném působení v Poslanecké sněmovně, na Magistrátu hlavního města Prahy či v místním zastupitelstvu, pokud uspějí ve volbách.

V následující živé diskuzi odpovídali na dotazy, ať z oblasti další činnosti naší strany, vzniku dalších subjektů, slovně se hlásících ke komunistům, koaličního potenciálu, naší práce mezi lidmi a zlepšení spolupráce v rámci SPaS. Jako host se krátce účastnila i s. Andrea Vyhnalíková, místopředsedkyně naší strany v Praze 8. Tato měla zájem o seznámení se způsoby naší práce mezi lidmi, S. Delong částečně poskytl požadované informace v úvodním projevu a znovu zdůraznil používání petičních stánků a rozdávání Halo novin pro tento účel. V tomto způsobu práce hodláme pokračovat i po volbách.

   Přítomní na shromáždění obdrželi malé a dobré pohoštění. Za zajištění místnosti, opatření a roznášku pohoštění našim hostům patří poděkování s. Janě Šizlingové , její snaše s.Jindřišce Šizlingové, jakož i jejímu muži.Nemělo to chybu. Přitom Jana prožívá dost těžké chvíle spojené s obsluhou a ošetřováním jejího těžce nemocného manžela. Shromáždění se účastnilo asi 25 lidí Další se ze závažných důvodů byli nuceno omluvit a to včas Potěšující je, že počet nestraníků – sympatizantů sice zvolna ale neustále roste. Okolo 16 hodiny bylo shromáždění zakončeno.

 

Autor: 
Ladislav Míšek
Zdroj: 
MO Praha 13