Strašidlo Key Investment opět obchází Prahu 13

13. 9. 2017
Praha 13

Problém zvaný aféra Key Investment se zrodila na Praze 13 na jaře 2010, o dvě zastupitelstva zpátky. Tehdy měla ODS v zastupitelstvu Prahy 13 absolutní většinu, jednobarevnou radu a k překvapení mnohých opozičních zastupitelů jejím jménem starosta pan David Vodrážka předložil na zastupitelstvo návrh smlouvy o zhodnocování volných finančních prostředků městské části Praha 13 ve výši 200 mil. Kč na kapitálovém trhu u investiční společnosti Key Investment, a.s. na půl roku. I když navržená smlouva garantovala prakticky nemalý výnos bez rizika, návrh jsem jako první rozhodně odmítl jako mimořádně riskantní. Rozumný stát by svým obcím a krajům podnikání na kapitálovém trhu neměl vůbec povolit. V ČR ale vládne neúměrná liberalizace. Ta způsobuje mnohé vážné problémy. Po delší ostré rozpravě došlo na hlasování. Zastupitelé za ODS návrh smlouvy schválili, zatímco všichni opoziční zastupitelé se zdrželi hlasování. Věděli, proč.

Přešel půl rok, a již nová rada Prahy 13 schválila prodloužení smlouvy nejprve do konce roku 2011 a po té do konce rozpočtového provizoria, tj. do 9. 3. 2011. To již v tisku proskakovaly zprávy, že si a.s. Key Investment vede špatně. Následné zastupitelstvo Prahy 13 rozhodlo ve smlouvě nepokračovat. Po jejím vypršení k témuž dni k vrácení poskytnutých peněz ze strany a.s. Key Investment nedošlo. Svolával jsem tehdy mimořádný kontrolní výbor zastupitelstva Prahy 13. Starosta pan Vodrážka vysvětloval, že peníze budou vráceny, že by nebylo moudré hnát firmu Key Investment do konkurzu a ohrozit tak vrácení peněz. Podpořili jsme tuto starostovu strategii. Na dalším zastupitelstvu se odehrála nepřekvapivá bitva, zejména mezi ODS a tehdy ortodoxně opoziční TOP 09 a militantním předsedou zastupitelského klubu TOP 09 panem Šefernou obzvlášť. Zřejmě to poněkud přešvihnul, resp. nakonec pro nezvládnutí jednacího řádu zastupitelstva nedošlo ani na hlasování o důvěře stávající radě ODS, ČSSD a Občané, jistě k jeho lítosti.

Během jara 2011 se podařilo z a.s. Key Investment dostat postupně všechny svěřené peníze včetně smlouvou garantované odměny. Po poslední splátce 1. 7. 2011 si Praha 13 oddechla. Aféra Key Investment zmizela, ale občas vystrkovala růžky. Především a. s. Key Investment skončila v konkurzu a její tři šéfové před soudem a později ve vězení. Prohospodařila druhým přes půl miliardy korun. Majetek neměla žádný. Kolem problémů Key Investment média uváděla rozporuplné zprávy. Zlí jazykové tvrdily, že Key Investment v rozporu se zákonem a dobrými mravy poslední splátkou neoprávněně zvýhodnila Prahu 13 při splácení dluhů. V tomto směru nakonec správce konkurzní podstaty zahájil proces proti Praze 13. V létě 2017 padl nepravomocný rozsudek samosoudkyně, že Praha 13 má vydat neoprávněné obohacení, něco přes 106 mil. Kč správci konkurzní podstaty Key Investment. Praha 13 se odvolává. Věc je velice nepříjemná, jistě v prvé řadě pro starostu pana Vodrážku a jeho ODS.

To je prozatím vše. Nechci předjímat, co bude, ono u soudu nikdo nikdy neví. Otázkou je, zda má starosta pan David Vodrážka v úmyslu vyvodit zodpovědnost za ten hazard s Key Investment v případě, že by Praha 13 v odvolacím řízení neuspěla. Ale třeba uspěje. 

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
MO KSČM Praha 13