Léto na Praze 13 ne zcela klidné

9. 8. 2017
Praha 13

Ing. Jan Zeman, CSc., zastupitel KSČM v MČ Praha 13                                

V létě v době dovolených bývají zavřené školy a školky. Leckde se vzhledem k čerpání dovolených pracuje v jistém útlumu. Mnohé problémy však běží dál léto neléto.

V Praze 13 jde o další etapu výstavby Centrálního parku, prováděnou hlavním městem Prahou. Realizující firma narazila na vícepráce ve výši snad 2 milióny Kč, které hlavní město odmítlo hradit. Firma tak investici v červnu přerušila nedokončenou. Chodník na západním okraji Stodůleckého rybníku končí zátarasem, mostek přes Prokopský potok chybí. Když to půjde dobře, v půlce srpna rada hlavního města odsouhlasí navýšení rozpočtu a v září se sem vrátí stavební firma. Jen se ptám, zda asi čtvrtletní zdržení stavby muselo být?

U základní školy Brdičkova je důležité schodiště, propojující lávku přes Jeremiášovu ulici a obchodní centrum Lužiny. Kromě zchátralosti má již delší dobu jednu zjevnou vadu - zcela rozbitý jeden schod. Zdá se, že na hlavním městě, kterému schodiště patří, zachovávají klid. Ještě se tam prý nikdo nepřizabil a kritika občanů jim nevadí. Ptám se, jak dlouho ještě? Tři dny po té, co jsem tento a další problémy dopravy na Praze 13 probíral s vedoucím odboru dopravy, jsem zaznamenal, že rozbitý schod je opravován. Bohužel jen onen měsíce rozbitý schod, ne celé schodiště.

Na nástupní zastávce autobusu 184, 241 a 225 na Velké Ohradě jsou již léta vyjety v asfaltu koleje. Časem se zvětšují. Po dešti z nich kola autobusů stříkají špinavou vodu na cestující, čekající na autobus. Trpí i autobusy a kvalita přepravy. Reklamace úředníků Prahy 13 na Technické správě komunikací se stále míjí účinkem. Za to tam na vyjeté koleje v asfaltu letos v červenci namalovaly bílé pásy. Prý aby řidiči autobusů věděli, kde mají zastavit a nabrat cestující. Zda tak učinili po poradě s kocourkovskými radními, nevíme.

Vedení Prahy 13 vydírá?

Plátek Echo24.cz napsal, že vedení Prahy 13 vydírá církevní mateřskou školku Srdíčko, která si od Prahy 13 v 90. letech pronajala budovu a zahradu mateřské školky a platí za ní nájemné asi 300 000 Kč za rok. Vydírání prý spočívá ve skutečnosti, že jí ji odmítá levně, tj. za 26 miliónů Kč prodat. Městská část je ji prý ochotna prodat za 46 miliónů Kč. Jednání prý trvají již více než rok. Pokud vím, ředitelka církevní mateřské školky Srdíčko se na radě Prahy 13 opakovaně dožadovala snížení beztak nízkého nájemného, v čemž jí nebylo vyhověno. Neveřejná jednání o prodeji budovy a zahrady mateřské školky Srdíčko mně byla potvrzena, ale jinak jsou pro mě novinkou. Mám za to, že by se budova ani zahrada mateřské školky Srdíčko pražskému arcibiskupství neměla prodávat. Pokud se jim areál nelíbí, ať ho vrátí Praze 13 a pořídí si jiný. Mateřskou školku tam může provozovat Městská část Praha 13, tak jako provozuje 21 svých mateřských školek na Praze 13. V září 2017 k nim přibude mateřská školka dvacátá druhá v Nových Butovicích U stromu.

Návrh na mimořádné zastupitelstvo nepodporujeme

S dalšími zastupiteli a úředníky jsem obdržel e mail od zastupitelů Drhové (Zelení) a Murňáka (Piráti), vyzývající radní Prahy 13 ke zvážení možnosti svolat mimořádné zastupitelstvo Prahy 13, jež by odsouhlasilo účast Prahy 13 v dražbě asi 1 hektarového pozemku poblíž metra Luka (bývá tam na podzim cirkus), aby ho nekoupil a následně nezastavěl soukromý investor. Mohl by tam být park nebo parkovací dům.

Vypadá to navenek hezky. Prakticky je to velice problematické až neschůdné. Územní plán Prahy uvádí pro daný pozemek využití jako „všeobecně smíšený,“ tj. nepředpokládá jeho využití ani jako veřejnou zeleň (jakkoliv by tam byla vhodná), ani pro výstavbu parkovacího domu. Umožňuje tam postavit kdeco, přičemž jedna funkce nesmí překročit 60 %. Chápu, že o takový pozemek mají soukromí investoři zájem, přestože jeho jižní část je zatížena ochranným pásem metra. Tomu se ale, při velké benevolenci vedení Dopravního podniku hlavního města Prahy, prý dá snadno vyhovět.

Zastupitelstvo by se muselo sejít v šibeničním termínu. Nemuselo by být usnášeníschopné. Ožehavější otázkou je, co by vlastně schvalovalo. Mohlo by jistě uložit vedení Prahy 13 účastnit se dražby s limitem částky, kterou nesmí překročit. Šlo by o veřejnou informaci, čímž by Praha 13 jako účastník dražby byla vážně znevýhodněna. Musela by přitom dražit s péčí řádného hospodáře, tj. nemohla by jít nad cenu posudku, sloužícího jako podklad k dražbě, tj. 23,5 milionů Kč. Soukromí zájemci by ji se vší patrností přeplatili.

Problém je, že ani rozpočet Prahy 13, ani rozpočtový výhled Prahy 13, s nákupem pozemků, ať už v dražbách nebo mimo dražby, nepočítá. Peníze potřebné na nákup pozemku Praha 13 nemá. Je tu i problém, jak by se takový nákup pozemku zdůvodňoval občanům. Jako boj s dalším nežádoucím zahušťováním sídlišť Prahy 13, nebo jako též nežádoucí plýtvání penězi daňových poplatníků? Platilo by zřejmě oboje. Přitom Drhová spolu s víceprimátorkou Kolínskou (zelení) a zastupiteli za TOP 09 patří k hlavním prosazovatelům tzv. metropolitního plánu Prahy, založeného na zahušťování stávající, mnohde i tak příliš husté zástavby, v rozporu se stavebním zákonem. Je tu i problém precedensu, proč zde a proč ne jinde?

Chápu, že dva a půl měsíce před sněmovními volbami populismus obzvlášť kvete. Ne ale v KSČM. Do Sněmovny za KSČM kandiduji také já a kolega Petříček. Na rozdíl od kolegů zelených a pirátů svolání mimořádného zastupitelstva Městské části Praha 13 za účelem schválení účasti Prahy 13 v kontroverzní dražbě pozemku poblíž metra Luka nepodporujeme. Respektujeme, že Praha 13 nemá schůdnou možnost koupit tento pozemek a zabránit jeho zastavění.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
MO KSČM PRAHA 13