Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 21. června 2017?

27. 6. 2017

Převážně pracovní a poměrně málo konfliktní.

Rozbor hospodaření městské části Praha 13 za 1. čtvrtletí kromě několika mých dílčích připomínek nikoho ze zastupitelů nezaujal. Pravda, v hospodaření Prahy 13 zatím žádné větší odchylky proti schválenému rozpočtu nenastaly. Velmi nízké výdaje jsou dány více skutečnostmi. Nejvýznamnější jsou zatím nulové platby za největší investici – pořizování Domu pro seniory. Pořizování Domu pro seniory ale probíhá více méně podle uzavřené smlouvy, takže čerpání brzy nastane a hlavně - termín září 2018 zatím není ohrožen. Z investic nejvíc pohltila rekonstrukce někdejšího Sportcentra na mateřskou školku, která bude mít i tři třídy pro děti 2-3 roky staré. Napravují se tak hrubé chyby 90. let, kdy se nesmyslně rušili dětské jesle (na Praze 13 poslední byly zrušeny v roce 2001) a mateřské školky (na Praze 13 naštěstí ne), neboť křesťanští politici byli názoru, že ženy se mají hlavně starat o děti a domácnost.

Malý zájem byl i o rozpočtové změny za duben a květen 2017.

Vcelku hladce proběhlo i schválení vícero dotací, podobně věcná břemena. K dodatku k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky této dohody a společností GEOSAN GROUP a.s. (dodavatelem domu se 166 bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova jsem si vyžádal přehled dosavadního čerpání pozastávky za nekvalitně odvedenou práci, jež propadla investorům, tj. Praze 13 a bytovému družstvu. U technického zhodnocení budov – předávacích protokolů – bylo na můj návrh korigováno navržené usnesení.

Oceněna byla zpráva o Místním akčním plánu a Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016.

Došlo k dvěma personálním změnám – zastupitelé TOP 09 Arnoštová a Dlesk si prohodili působení v kontrolním výboru a ve výboru pro Místní agendu 21. Protože zastupitel Dlesk se dosud neúčastnil ani jednoho jednání kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 13, nezlobil jsem se. Potěšen zřejmě nebyl předseda výboru pro Místní agendu 21, ale tak už to chodí.

Idylka? Ne tak úplně.

Především jsme byli informováni, že magistrát Prahy vydal souhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivů na životní prostředí na projekt výstavby věžáků v rámci obchodního centra Lužiny, právem masově odmítaného nejen tamními obyvateli. Devastace, zejména přehuštěnost Lužin se tak dál nejspíš zvýší.

Stížnost na zápach, údajně z pivovaru v Obchodním centru Lužiny, byla Českou inspekcí životního prostředí shledána jako neopodstatněná, což ale obyvatele Lužin neuspokojí,

Kontrola v obci Dobříč západně od Prahy 13 zjistila nelegální instalaci pyrolýzní spalovny plastu (vlastník firma Freston, s.r.o.), obtěžujícího v případě zprovoznění toxickými exhalacemi širší okolí obce včetně Prahy 13. Prý ho odvezou jinam, leč zatím se tak nestalo.

Ptal jsem se na dokončení další etapy Centrálního parku. Odpověď byla stručná, termín 30. června 2017 určitě dodržen nebude. Hlavní město Praha má problém najít asi 2 milióny na vícepráce a bez dokončení této etapy rekonstrukce Praha 13 tuto investici převzít nemůže.

V rámci hospodaření hlavního města se dějí podivné věci. Například nyní chce navíc proinvestovat 460 miliónů Kč na zjevně nepřipravené výstavbě nové trasy D metra. To jí prý nečiní vedení Prahy prý problém, na rozdíl od potřeby dokončit vlastní rozestavěné investice nebo řádně opravovat stávající silnice a chodníky. Změna k lepšímu ale prý nehrozí.

Žádal jsem vedení Prahy 13, aby odmítlo přejmenování zastávky „Nad Malou Ohradou“ na matoucí „Malá Ohrada“ a žádalo Dopravní podnik hlavního města Prahy o návrat k původnímu odpovídajícímu názvu. Žádal jsem též, aby vedení Prahy 13 požadovalo na ROPIDu náhradu stávající zastávky Červeňanského ve směru Píškova, nacházející se vzhledem k příchodu cestujících zbytečně daleko, dvěma zastávkami – Ohradské náměstí proti stejnojmenné zastávce v protisměru a Červeňanského též v protisměru na zastávku Velká Ohrada. Takže uvidíme.

Autor: 
Ing. Jan Zeman Csc.
Zdroj: 
ZO KSČM 1304 Praha 13