Stanovisko Krajského výboru KSČM Praha k záměru zdražit a omezit MHD

1. 9. 2020

Pražští komunisté důrazně odmítají připravované zdražování jízdného MHD, kterým koalice vládnoucí v Praze, složená z TOP 09 a STAN-Spojených sil pro Prahu, Pirátů a PRAHY SOBĚ, navazuje na předchozí rozhodnutí o zdražování bydlení v Praze. Volební sliby z roku 2018 jsou obcházeny a porušovány. Cena celoročního předplatného má být postupně navýšena ze 3 650,-Kč na 5 500,-Kč, zrušeny mají být slevy pro seniory a studenty. Uvažované zdražování jízdného, zejména dlouhodobého předplatného je asociálním rozhodnutím a nic na tom nemůže změnit ani časové fázování do několika následujících let. Připomínáme, že v době narůstající inflace, která snižuje hodnotu úspor a je doprovázena výpadky mezd pracujících, politické vedení Prahy zvyšuje životní náklady obyvatel.

Vládnoucí koalice v Praze se zároveň nechala slyšet, že alternativně uvažuje o radikálním omezení kapacity, snížení dostupnosti a kvality cestování. Jsou již zpracovány 3 varianty řešení s různou mírou intenzity zkracování a rušení linek, prodloužení intervalů, omezení provozu autobusů, tramvají, metra, když úspory jsou vyčíslovány od stovek milionů do 1,5 mld Kč. Lze předpokládat, že pokud vedení města prosadí zdražování jízdného, případně zamýšleným způsobem omezí přepravní výkony, vyvolá snížení zájmu o hromadnou dopravu s dalšími negativními ekonomickými dopady na hospodaření dopravního podniku. Mimo jiné tak prohloubí výpadky v příjmech, neboť část cestujících se vrátí k individuální dopravě a zvýší se počet neplatících. Následkem realizace takovýchto opatření by bylo další zhoršení průjezdnosti komunikací s nežádoucími dopady na životní podmínky lidí. Přeplněné dopravní prostředky by uvítal k šíření koronavirus COVID-19, nikoli však Pražané. Zamýšlená opatření nejsou v zájmu většiny obyvatel a KSČM je proto zásadně odmítá.

Nynější propad příjmů Prahy a Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. nesmí být řešen ani na úkor zaměstnanců dopravního podniku. Platné kolektivní smlouvy a závazky musí být plněny. Zdroje k překlenutí současné situace je nutno zejména hledat ve zvyšování efektivnosti hospodaření města a v přenášení nákladů klíčových staveb infrastruktury na celostátní úroveň. Připomínáme, že do roku 1989 výstavbu metra financoval socialistický stát a nikoli město Praha. Pokusí se o to i současné politické vedení města? Budeme požadovat, aby v souvislosti s výpadkem příjmů byly zpracovány a veřejnosti předloženy přesná čísla o příjmech a výdajích dopravního podniku a HMP, včetně zapojení dříve plánovaných kapitálových výdajů města, které nebyly v minulých letech z různých důvodů čerpány. Zdražování a snižování kvality přepravy MHD plánované touto koalicí vládnoucí v Praze je politikou, která nikdy nebude mít naši podporu. Dejme společně STOP koalici zdražování!
 


LETÁK KE ZDRAŽOVÁNÍ JÍZDNÉHO V PRAZE ZDE

Autor: 
KV KSČM Praha