Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 21. června 2023?

27. 6. 2023

Rychlé (trvalo asi hodinu) a bez větší diskuse při čtyřech absencích opozičních zastupitelů, zejména z klubu piráti zelení.

Do důchodu odešel tajemník úřadu Prahy 13 pan Mareš. Nový vedoucí ekonomického odboru byl již vybrán, výběrové řízení na nového tajemníka dosud neskončilo, resp. pan Šmíd je jen pověřeným vedení úřadu Prahy 13.

Závěrečný účet za rok 2022

Zastupitelstvo odstartoval první bod – závěrečný účet hospodaření Prahy 13 za rok 2022, jež je spolu s návrhem rozpočtu nejdůležitější bod jednání zastupitelstva v příslušném roce. V zásadě ho lze hodnotit pozitivně, navzdory složitým podmínkách, zvláště pak nehoráznému zdražování elektřiny a zemního plynu, jako mírně přebytkový účetně a dokonce i reálně, tj. zisk z vedlejší hospodářské činnosti převyšoval čerpání finančních rezerv z minulých let. Pravda, základní školy, mateřské školky, Středisko sociálních služeb či rekreační středisko Kozel hospodařilo se značnými problémy, byť nakonec vykázaly vyrovnané či jen lehce přebytkové hospodaření. Kaňkou na hospodaření Prahy 13 je i nadále vysoký počet uvolněných zastupitelů.

Do diskuse se přihlásil jen občan Prahy 13 Jan Zeman. Ptal jsem se, proč se z peněz na opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací ve výši 13 255 600 Kč vyčerpalo jen 282 161 Kč, podobně dotace na školní obědy pro každého, kde se z částky 261 175 Kč nečerpalo prakticky nic. Nečerpala se ani dotace na sport ve výši 7 398 000 Kč. V případě prvních dvou je prý Praha 13 obdržela až koncem roku, takže je převádí na rok letošní. Opozice závěrečný účet nepodpořila.

Přebytkové hospodaření Prahy 13 za první čtvrtletí roku 2023 je těžké hodnotit, neboť se po velkou část čtvrtletí hospodařilo v rozpočtové provizoriu, tj. přísně hospodárně a s minimem investic. Jistě pomohla velmi mírná zima snížit beztak enormní náklady na elektřinu a zemní plyn.

Další změny v hospodaření Prahy 13

Rozpočtové změny významně zvyšují objem rozpočtu Prahy 13 na rok 2023, asi o 100 miliónů Kč. Realita je ale taková, že většina zvýšení připadá na převod nevyčerpaných peněžních prostředků poskytnutých především z rozpočtu hlavního města Prahy z roku 2022 na rok 2023 se stejným účelovým určením.

Menší bouřka se strhla kolem investiční dotace na halu Lužiny. Zastupitel Mucala (zelení piráti) tvrdil, že je zvýhodňována, neboť za poslední roky dostala již dotace 6 miliónů korun. Dlouhodobá praxe Prahy 13 je taková, že z příjmů za hazard, které lze použít jen na určité účely, uspokojí každého žadatele, který předloží něco smysluplného a splní příslušné podmínky. Spíše je nedostatek podpořitelných projektů než nadbytek.

Dotace v sociální oblasti prošly bez diskuse a snad i jednomyslně.

Další body byly méně zajímavé. Šlo ponejvíce o věcná břemena. Zastupitelstvo Prahy 13 odmítlo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových odkoupit úzký dlouhý pozemek na kraji Centrálního parku s tím, že za tento prakticky nevyužitelný pozemek požaduje příliš vysokou cenu. Rozumné to rozhodnutí nebo nerozumné, toť otázka.

Praha 13 podporuje záměr hlavního města Prahy zvýšit cenu za zřízení věcného břemene (služebnosti) na uložení inženýrských sítí.

Praha 13 žádá o svěření pozemků, sloužících jako hlídaná parkoviště, resp. stávající, poněkud anarchický stav považuje za problematický.

Usnesení zastupitelstva Prahy 13 se plní, prý na 100 %.

Interpelace

Do interpelací jsem se přihlásil jako jediný. Týkaly se dvou bodů: rušení dvou pošt ze čtyř na Praze 13 k 1. červenci 2023. Starosta pan Vodrážka z ODS krátce po oznámení záměru zrušit v rámci podivných úspor poštovní pobočky u metra Hůrka a u metra Lužiny sice jménem vedení Prahy 13 vydal ostré nesouhlasné stanovisko, ale tím to více méně skončilo. Místo slibované diskuse nastoupil neurvalý diktát za strany vedení České pošty, resp. ministerstva vnitra, vedení hlavního města ze solidarity s vládou sklaplo podpatky a vedení Prahy 13 jej následovalo. V odpovědi jsem se dozvěděl, že bylo sice jednání s veřejností, ale jen o lepším zpřístupnění pošty Stodůlky, která nemá bezbariérový přístup. Trochu málo.

Má druhá interpelace se týkala stavu chodníků na sídlišti Velká Ohrada, devastovaných v rámci probíhající výměny kabelů rozvodu elektřiny za účelem umožnění masové elektromobility aut. Zbaveny povrchu a špatně průchodné zůstávají celé týdny, což se samozřejmě občanům Velké Ohrady nelíbí. Lakonická odpověď pana starosty, že investici realizuje hlavní město Praha a že výměna kabelů běží podle plánu, mě neuspokojila.

Poté se k interpelacím rozhoupalo několik opozičních zastupitelů. Nebezpečný prostor před základní školou Bronzová kvůli autům, nedostatek pediatrů, omezování parkovacích míst kvůli elektronabíjení…

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
MO KSČM Praha 13