Jaké bylo zastupitelstvo Prahy 13 dne 20. září 2023?

21. 9. 2023

Pirátskou zastupitelku Janu Horkou, která na svůj mandát rezignovala, nahradil ing. Petr Kolář, který byl za piráty již v minulém zastupitelstvu městské části Praha 13.

Asi nejdůležitější byl bod rozbor hospodaření Prahy 13 za první pololetí 2023. Vcelku není špatné, městská část zůstává v zisku, byť vzhledem k realizaci většiny investic ve druhém pololetí je to do jisté míry sezonní záležitost, získala určité dotace, zejména z rozpočtu hlavního města. Hlavní boj se rozhořel ve věci rekreačního objektu Kozel, který před lety městská část zakoupila a nákladně modernizovala pro potřeby škol v přírodě, neboť tehdy hlavní město nesmyslně zrušilo celopražskou školu v přírodě v Jetřichovicích. Pravda, zájem dětí, či spíš jejich rodičů o pobyt dětí ve škole v přírodě je různý, negativní roli hrají i náklady hrazené rodiči. Ač je Kozel Prahou 13 dotovaný, je platba za pobyt dítěte ve škole v přírodě nad možnosti chudých rodičů dětí. Kozel se sám ani s přispěním vedlejší hospodářské činnosti (poskytování ubytování a stravování zájemcům mimo Prahu 13) neuživí. Podle pirátů a některých dalších by se ho Praha 13 tudíž měla zbavit. Děti prý až na posledním místě. Po dlouhé nechutné tahanici získali od starosty Davida Vodrážky (ODS) příslib, že se na ekonomiku Kozla podívají blíže včetně jiných možností než dotování. Z toho mám obavu. 10 zastupitelů, zejména pirátů a zelených, rozbor hospodaření Prahy 13 v 1. pololetí nepodpořilo.

Další velký spor vedli zejména piráti o dotaci na podporu sportu ve výši něco přes 1 milión korun. Má sloužit opravě povrchu hokejbalové haly, která po letech užívání nevyhovuje. Nikdo z diskutujících sice nezpochybnil potřeby oné haly a přiznal, že hokejbalu nerozumí, ale prý proč zrovna této organizaci a ne jiné. Že je na Praze 13 letitá praxe, že je z peněz za hazard, účelově vázaných na sport, poskytnuta dotace každé sportovní organizaci, která svou žádost řádně odůvodní? Prý ne, prý by se mělo postupovat jako v hlavním městě atp. Že v předminulém volebním období většina členů komise pro sport hlavního města pro svou „inovativní“ činnost skončila za mřížemi? Prý nevadí. Že v minulém volebním období na hlavním městě vypracovávali novou metodiku a jedno volební období bylo málo? Prý nevadí. Chápu vedení Prahy 13, že se do takových a podobných „inovací“ nehrne. Nakonec byla dotace schválena. 14 zastupitelů opozice včele s piráty a zelenými ji ale nepodpořilo.

Naopak jednomyslně prošel výkup soukromého pozemku v Panské zahradě.

Nejzajímavější interpelací (zastupitel Vítek a občan Jan Zeman) byla tragédie, kdy 1. září 2023 po vyasfaltování části chodníku na Velké Ohradě v ulici Přecechtělova v nehlídaném žhavém asfaltu skončilo dítě a utrpělo vážné popáleniny. Asfaltování chodníku je součástí velké investice výměny kabelů elektrických rozvodů plus zřizování nabíjecích míst pro elektromobily. Investorem je hlavní město, investici realizuje soukromá firma pod dozorem Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK), s níž se spolupracuje obtížně. Takovou zkušenost má i hlavní město, které TSK vlastní a tím i ovládá. Kde byli odpovědní pracovníci asfaltující firmy a také městští strážníci v tu dobu, jsme se nepřekvapivě nedozvěděli. Vedení Prahy 13 nám sdělilo, že opakovaně naléhá na investora a realizující firmy, aby své práce konaly ohleduplně k obyvatelům Velké Ohrady, ale bez většího úspěchu. Nepořádek, chaos, citelné škody na veřejné zeleni, a nyní tragédie dítěte.

Interpelováno bylo i rušení kroužků na základní škole Klausova. Přibylo dětí, na některých školách i ukrajinských, a výuka ve školách je pochopitelně na prvním městě, kroužky až když zbydou kapacity jednotlivých škol. Základní školy jsou na Praze 13

v současné době přetíženy, což není jen problém Prahy 13. Ze základní školy Klausova se vedení Prahy 13 snaží dostat soukromou školu která má část kapacity základní školy Klausova pronajatou.

Problém, nejen na Praze 13, je i s lékaři, zvláště s pediatry. Nejsou, zaznělo v jiné interpelaci.

Kromě tragédie dítěte jsem interpeloval připravovanou novou vyhlášku o technických požadavcích na školy a školky, kdy se ministerstvo pro místní rozvoj (spíš pro jeho devastaci) chystá zrušit četné hygienické požadavky, umyvadly ve třídách počínaje a povinností oddělených toalet pro kluky a holky konče, u nových objektů. Praha 13 ve spolupráci s hlavním městem chystá výstavbu nové základní školy na Západní Městě. Byl mně sděleno, že jednají s hlavním městem Prahou, aby byla stavba školy schválena podle stávajících norem.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.,
Zdroj: 
ZO KSČM Praha13