Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 7. září 2022?

7. 9. 2022

Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 7. září 2022? Samozřejmě poslední v tomto volebním období, pracovní, krátké.

Prvním bodem byl zánik mandátu zastupitele Prahy 13 Rudolfa Wedy (na dovolené v opici ztropil výtržnosti, resp. se choval nepřijatelně) a vznik mandátu Zdeňka Sirotka (oba ODS).

Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2022 byl málo problematický, přihlédneme-li ke složitosti doby. Základní školy a mateřské školky těžce zápasí se zdražujícími se energiemi a některé se dostávají do ztráty. Vykazovaný více než 82,5 miliónový přebytek v hospodaření Prahy 13 k 30. červnu 2022 vypadá krásně, je ale dán především nerovnoměrností příjmů (získávání dotací) a výdajů, tj. realizací příslušných akcí, na které je ta či ona dotace poskytována, dále fakturačními vlivy. Zejména investice se realizují především v 2. pololetí roku. Na dotacích se Praze 13 podařilo získat z rozpočtů vyšších stupňů přes 100 miliónů korun. Piráti a zelení materiál Rozbor hospodaření… a Rozpočtové změny za květen až červenec 2022 nepodpořili, resp. se zdrželi.

Finanční pomoc Hřensku, těžce postiženém ničivým požárem, je jistě na místě. Prošla hladce.

Dalejský park bude doplněn o posilovnu na cross trénink.

Četná věcná břemena prošla hladce.

Řada interpelací pirátů a zelených se týkala přesunu skluzavky z dětského hřiště v ulici K Brance ve starých Stodůlkách do Třebonic. Přišlo to na 180 tisíc korun. Prý tam byly nejdřív stížnosti na zápach z chovaných slepic. Tak městská část zrušila pronájem příslušného pozemku a rozhodla se tam nechat postavit hřiště. Na hřiště prý byly stížnosti, že tam děti křičí. Tak se skluzavka přestěhovala do Třebonic. Prý se to dvakrát nepovedlo. Opravdu ne.

Interpeloval jsem připravenost či spíš možnost realizace alespoň dílčích opatření ke zmírnění negativních dopadů prohlubující se energetické krize včetně hrozby nejhoršího, že plyn vůbec nebude a Praha 13 bude (rozhodně ne sama) mrznout. Tedy, dnes je ještě letní počasí. Ale zima se kvapem blíží. Podle starosty Vodrážky větší možnosti realizace takových opatření z úrovně Prahy nejsou k disposici. Zkoumají zejména možnosti zavést úspornější osvětlení ve školách a školkách. Sportovním spolkům chtějí dát dotaci až do výše 50 tisíc Kč na spolek, aby nemusely drasticky zdražovat kursovné. Školy, školky a polikliniky jsou na Praze 13 zateplené, možnosti obnovitelných zdrojů energie jsou silně omezené.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.,
Zdroj: 
ZO KSČM Praha 13