Jaké bylo zastupitelstvo MČ Praha 13 dne 18. 1. 2023?

26. 1. 2023

Spíše klidné, byť ne úplně. Piráti se celkem třikrát pokoušeli prosadit vyvěšení tibetské vlajky před radnicí na podporu v roce 1952 Číňany svržené teokratické hrůzovlády v Tibetu, za níž prostí Tibeťané žili nejen v bídě a v negramotnosti, ale také jim byly i za drobné delikty uřezávány uši či nosy, utínány paže, vypichovány oči atp. Tato mimořádně pokrytecká mnohaletá západní protičínská kampaň nese název „Svoboda pro Tibet.“ Neuspěli. Praha 13 v ní figurovat nebude.

Hladce prošel rozbor hospodaření Prahy 13 za leden až září 2022 a rozpočtové změny za srpen až listopad 2022. Tedy, většina opozice tyto materiály nepodpořila, ale proti nim nic věcného nevznesla. Snad že mnozí nebyli v minulém volebním období v zastupitelstvu? Starosta upozornil, že přebytek hospodaření k 30. 9. 2022 ve výši 108 mil. Kč je dán nerovnoměrností čerpání, že ho poslední čtvrtletí významně srazí.

Tristní diskuse se vedla kolem účelové dotace pro kulturní dům Mlejn. Zastupitel Mucala (zelení a piráti pro Prahu 13) dokonce žádal finanční soběstačnost Mlejna. Že jde o veřejně prospěšnou společnost, která část svých výkonů poskytuje ze sociálních důvodů důchodcům či školním dětem Prahy 13 s výraznou slevou? Zřejmě mu to nevadí. Dotace prošla především hlasy koalice. K diskusi o dramaturgii Mlejna se nechci vyjadřovat. Různí lidé ji vidí různě.

Nejvýznamnějším projednávaným bodem byl jistě návrh rozpočtu MČ Prahy 13 na rok 2023. Je účetně vyrovnaný, byť reálně deficitní, protože se zapojuje část rezerv z minulosti. Příjmy a výdaje ve výši asi půl miliardy korun jsou zjevně nedostatečné. Kde ale vzít a nekrást, resp nezadlužovat Prahu 13? Snad se podaří získat nějaké dotace z rozpočtů vyšších stupňů. S otazníkem je zvláště klíčový vztah k hlavnímu městu, kde již čtyři měsíce zuří boj o podobu nového vedení hlavního města a právě se dohodli, že zastupitelstvo hlavního města svolávané na leden bude zrušeno a zvolení vedení Prahy se opět odloží, tentokrát na únor 2023. Nebudu věc komentovat. Že to je hodně trapné, vědí snad všichni soudní.

Že se výše rozpočtu mnoha zastupitelům nelíbila, mě nepřekvapuje. Návrhy šly vesměs na úspory ve výdajích, například na účet rekreačního střediska Kozel a kulturního domu Mlejn, tj. zjevně asociálně. Navrženy byly také úspory paliv a energie (vzhledem k výměně oken, zateplení škol, školek a poliklinik a regulace spotřeby tepla podle skutečných potřeb zde větší rezervy nejsou) a na instalaci fotovoltaických elektráren na střechách budov patřících Praze 13. Na tom se pracuje, ale zdaleka ne všechny projekty vychází i při stávajících, velmi vysokých cenách energií ekonomicky efektivně.

Jako občan jsem se ptal na minus 127 miliónů za leden až říjen (bude mi vysvětleno), na asi 2,5 milionu na rekonstrukci kuchyně v základní škole Janského, což se mně zdálo málo. Bylo mě vysvětleno, že jde jen o náklady na projekty rekonstrukce kuchyní základních škol Fingerlova a Janského, vlastní rekonstrukce vyjde na 50-70 mil. Kč, resp. vzhledem k inflaci zřejmě ještě navíc. Takové a podobné drobnosti ale ani opoziční zastupitele nezajímaly. Nakonec byl rozpočet schválen.

Zastupitelstvo řešilo i některé personální problémy, jednak náhradu za ty zastupitele, kteří již nebyli zvoleni do zastupitelstva Prahy 13, jednak obsazení výborů zastupitelstva. Tyto body byly schváleny jednomyslně, ač nebylo řečeno, kdo do kterého výboru je volen. Další dovolba členů výborů se předpokládá na březnovém zastupitelstvu Prahy 13.

Memorandu o spolupráci při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na Praze 13 se týká zejména stavby mateřské školky a základní školy na Západním městě. První má ve své režii postavit tam mohutně investující firma FINEP, druhé má stavět hlavní město Praha (1,2-1,5 miliardy Kč). Vzhledem k nejasnostem v oceňování pozemků pro potřeby kontribucí (náhrad) při změně územního plánu je tu dost nejasností a spekulací.

Nový parkovací dům na hranicích Prahy 13 a Řeporyjí bude stavět hlavní město. Spolupráce se sousedem Prahy 13 je zřejmě velice problematická.

Interpelace se opět nekonaly. Tentokrát v programu byly, ale nikdo žádné neměl.

Autor: 
Ing. Jan Zeman, CSc.
Zdroj: 
ZO KSČM PRAHA 13