Naši lidé

Michal Drobílek
Předseda OV Praha 5
Vladimír Chaloupka
Místopředseda OV Praha 5
František Černohorský
Místopředseda OV Praha 5
Robert Kvacskai
Místopředseda OV Praha 5
Marie Kubovcová
Tajemnice OV Praha 5
Miroslav Picek
Předseda MO KSČM
Jaroslav Růžička
Předseda MO KSČM