Naši lidé

Michal Drobílek
Místopředseda OV Praha 5
Vladimír Chaloupka
Místopředseda OV Praha 5
František Černohorský
Člen VV OV Praha 5
Robert Kvacskai
Místopředseda OV Praha 5
Marie Kubovcová
Tajemnice OV Praha 5