Postoj KSČM k materiálu Výbuch muničních skladů ve Vrběticích

28. 5. 2021

KSČM zásadně nesouhlasí s obsahem přijatého souhlasného usnesení Zastupitelstva města Slavičín k podkladu Výbuch muničních skladů ve Vrběticích v kontextu prvních závěrů vyšetřování. Podle stavu vyšetřování nelze tvrdit, že by členové ruské vojenské rozvědky GRU skutečně iniciovali exploze skladů ve Vrběticích, a to na základě tzv. důvodných podezření nikoli důkazů, které vláda předložila. Slavičínským zastupitelstvem byl přijat materiál, který v sobě prolíná řadu legitimních nároků s nepodloženými nesmysly. Je nutné říci, že kauza Vrbětice na české politické scéně jen dále vystupňovala protiruské nálady, které v ní živí především pravicová opozice.

VV ÚV KSČM připomíná, že tento přijatý materiál byl vytvořen na základě neúplných informací a nikoli z odborného hlediska.  VV ÚV KSČM konstatuje, že se jedná o politickou hru místního slavičínského vedení, které ji tzv. povyšuje na evropskou úroveň a vůči tomuto chování se KSČM jednomyslně ohrazuje. Na základě našich informací, drtivá většina obyvatel zdejšího mikroregionu nemá s Ruskou federací žádný problém a stejně tak jako KSČM, i oni budou čekat trpělivě na skutečné závěry vyšetřování orgánů činných v trestním řízení.  V  tuto chvíli není na místě uvažovat o dalším narušení vztahů mezi Českou republikou a Ruskou federací.

KSČM konstatuje, že bohužel takto rozpoutaná kauza, více než co jiného je náhradní téma a záměrně zastiňuje zcela důležitější informace, způsobí česko-ruským vztahům nesmazatelné škody, které se budou jen těžko a dlouho napravovat.

Autor: 
VV ÚV KSČM